15 marca 2021

Import z Chin w czasach pandemii

Usługi celne Gdańsk

Czas pandemii COVID-19 uświadomił nam wszystkim, jak zmienne i nieprzewidywalne jest nasze otoczenie. Zmienność ta dotyczy różnych sfer życia, również otoczenia biznesowego oraz towarzyszącej mu wymiany handlowej, w tym usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Rynek logistyki kontenerowej od zawsze charakteryzował się dużą zmiennością. Jednakże dynamika zmian stawek oraz możliwości świadczenia usług w tym obszarze, jaka miała miejsce w przeciągu ostatniego roku, nigdy nie była tak intensywna. W ciągu ostatnich kilku miesięcy na rynku logistyki kontenerowej doświadczyliśmy najdotkliwszych wzrostów stawek frachtowych w historii, nawet o kilkaset procent.

Szybujące w górę stawki frachtu morskiego były efektem rosnącego popytu przy ograniczonym poziomie podaży. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Wtedy to, na skutek ożywienia wymiany handlowej z Chinami, nastąpiła kumulacja popytu na przewóz ładunków z wykorzystaniem transportu morskiego, najbardziej ekonomicznego do tej pory wariantu transportu. Na brak równowagi pomiędzy popytem a podażą wpłynęły wydarzenia, jakie miały miejsce w pierwszej części ubiegłego roku, wywołane przez pandemię COVID-19 – zamknięcie fabryk i wygaszenie produkcji w Chinach oraz lockdown w Europie. Doprowadziło to w konsekwencji do totalnego zaburzenia cyklów wymiany kontenerowej, które naturalnie wypracowały się na przestrzeni ostatnich lat. Kumulacja popytu na usługi transportu kontenerowego, na mocno już rozregulowanym rynku, spowodowała problemy z dostępnością pustych kontenerów oraz wolnych przestrzeni ładunkowych na statkach. Te braki z kolei implikowały rekordowe wzrosty stawek frachtowych. Wszystkie przedsiębiorstwa operujące wymianą handlową zderzyły się z bezprecedensową sytuacją. Jedyną możliwą odpowiedzią na kompletne zaburzenie procesów logistycznych rynku kontenerowego było elastyczne zarządzanie wolumenami i podążanie z nimi tam, gdzie w danym momencie nadarzały się możliwości realizacji zleceń.

Jakkolwiek sytuacja była trudna, to na pewno pokazała wartość zweryfikowanych i wyselekcjonowanych partnerów logistycznych o wypracowanej reputacji. Nie mniej jednak koniecznością stało się przekazywanie obsługi wolumenów towarowych różnym partnerom, a często wprowadzanie nowych możliwości i rozwiązań. W tym elastycznym procesie zarządzania najbardziej zbiurokratyzowanym obszarem jest obsługa celna. Implikuje ona przy każdej zmianie partnera logistycznego konieczność udzielania nowych upoważnień oraz dokonywania, po raz kolejny, uzgodnień i wyjaśnień niezbędnych do zrealizowania odprawy celnej. Rozwiązaniem tego problemu, pozwalającym na zminimalizowanie biurokracji w obszarze obsługi celnej, jest ograniczenie liczby współpracujących z firmą agencji celnych, a nawet model współpracy z jednym, neutralnym partnerem, skoncentrowanym na obsłudze celnej. Taki rodzaj współpracy w obszarze usług celnych może okazać się najbardziej pomocny i wspierający w procesie elastycznego zarządzania łańcuchami logistycznymi, które w dzisiejszych czasach stało się warunkiem koniecznym w prowadzeniu biznesu.

Podobne artykuły

koszty obsługi celnej

Jakie są koszty obsługi celnej?

Prowadzenie firmy zajmującej się eksportem lub importem towarów spoza krajów Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorcę obowiązki związane z koniecznością dokonywania zgłoszeń celnych. W celu realizacji obowiązków celnych przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zatrudnianie specjalistów do spraw celnych, a nawet tworzą w swoich strukturach komórki dedykowane do obsługi celnej i realizacji zgłoszeń celnych. Alternatywnym rozwiązaniem,... Czytaj więcej
uproszczona procedura celna

Import towarów w procedurze uproszczonej

Towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym oraz obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego i uregulowania należności celno-podatkowych. Odprawa celna może zostać zrealizowana na dwa sposoby: w trybie standardowego zgłoszenia celnego lub w ramach procedury uproszczonej. Co to jest procedura uproszczona i na czym polega? Procedura uproszczona jest rodzajem ułatwienia, które umożliwia szybką i sprawną... Czytaj więcej
upoważnienie agencji celnej

Upoważnienie dla agencji celnej – czy jest niezbędne? Kiedy należy je wypełnić?

Odprawa celna jest jednym z najbardziej newralgicznych ogniw łańcucha logistycznego. Warto dobrze się do niej przygotować, najlepiej z wyprzedzeniem, a tym samym zadbać, aby została zrealizowania sprawnie i bez zakłóceń. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu, świadczącego zawodowo usługi odpraw celnych – agencji celnej. Niezbędne jest wtedy udzielenie wybranej agencji celnej pełnomocnictwa do... Czytaj więcej