15 marca 2021

Import z Chin w czasach pandemii

Usługi celne Gdańsk

Czas pandemii COVID-19 uświadomił nam wszystkim, jak zmienne i nieprzewidywalne jest nasze otoczenie. Zmienność ta dotyczy różnych sfer życia, również otoczenia biznesowego oraz towarzyszącej mu wymiany handlowej, w tym usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Rynek logistyki kontenerowej od zawsze charakteryzował się dużą zmiennością. Jednakże dynamika zmian stawek oraz możliwości świadczenia usług w tym obszarze, jaka miała miejsce w przeciągu ostatniego roku, nigdy nie była tak intensywna. W ciągu ostatnich kilku miesięcy na rynku logistyki kontenerowej doświadczyliśmy najdotkliwszych wzrostów stawek frachtowych w historii, nawet o kilkaset procent.

Szybujące w górę stawki frachtu morskiego były efektem rosnącego popytu przy ograniczonym poziomie podaży. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Wtedy to, na skutek ożywienia wymiany handlowej z Chinami, nastąpiła kumulacja popytu na przewóz ładunków z wykorzystaniem transportu morskiego, najbardziej ekonomicznego do tej pory wariantu transportu. Na brak równowagi pomiędzy popytem a podażą wpłynęły wydarzenia, jakie miały miejsce w pierwszej części ubiegłego roku, wywołane przez pandemię COVID-19 – zamknięcie fabryk i wygaszenie produkcji w Chinach oraz lockdown w Europie. Doprowadziło to w konsekwencji do totalnego zaburzenia cyklów wymiany kontenerowej, które naturalnie wypracowały się na przestrzeni ostatnich lat. Kumulacja popytu na usługi transportu kontenerowego, na mocno już rozregulowanym rynku, spowodowała problemy z dostępnością pustych kontenerów oraz wolnych przestrzeni ładunkowych na statkach. Te braki z kolei implikowały rekordowe wzrosty stawek frachtowych. Wszystkie przedsiębiorstwa operujące wymianą handlową zderzyły się z bezprecedensową sytuacją. Jedyną możliwą odpowiedzią na kompletne zaburzenie procesów logistycznych rynku kontenerowego było elastyczne zarządzanie wolumenami i podążanie z nimi tam, gdzie w danym momencie nadarzały się możliwości realizacji zleceń.

Jakkolwiek sytuacja była trudna, to na pewno pokazała wartość zweryfikowanych i wyselekcjonowanych partnerów logistycznych o wypracowanej reputacji. Nie mniej jednak koniecznością stało się przekazywanie obsługi wolumenów towarowych różnym partnerom, a często wprowadzanie nowych możliwości i rozwiązań. W tym elastycznym procesie zarządzania najbardziej zbiurokratyzowanym obszarem jest obsługa celna. Implikuje ona przy każdej zmianie partnera logistycznego konieczność udzielania nowych upoważnień oraz dokonywania, po raz kolejny, uzgodnień i wyjaśnień niezbędnych do zrealizowania odprawy celnej. Rozwiązaniem tego problemu, pozwalającym na zminimalizowanie biurokracji w obszarze obsługi celnej, jest ograniczenie liczby współpracujących z firmą agencji celnych, a nawet model współpracy z jednym, neutralnym partnerem, skoncentrowanym na obsłudze celnej. Taki rodzaj współpracy w obszarze usług celnych może okazać się najbardziej pomocny i wspierający w procesie elastycznego zarządzania łańcuchami logistycznymi, które w dzisiejszych czasach stało się warunkiem koniecznym w prowadzeniu biznesu.

Podobne artykuły

odprawa celna kontenera

Odprawa celna kontenera

Transport towarów i przemieszczanie ładunków na coraz większe odległości wymusiły konieczność znalezienia rozwiązań optymalizujących procesy transportowe. Jednym z takich rozwiązań, które zrewolucjonizowało branżę transportową, było pojawienie się kontenera jako jednostki ładunkowej. Kontener umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru i zmiany jednostki transportowej.
Odprawa celna eksportowa

Odprawa celna eksportowa

Co to jest eksport towarów? Zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów określamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę towaru posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub… Czytaj więcej
Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna? Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli... Czytaj więcej