22 maja 2024

Spadki w imporcie z Chin

15 maja Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Obroty Towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu – marcu 2024”. Zgodnie z raportem dodatnie saldo handlowe w tym okresie kształtowało się na poziomie 15,1 mld PLN.

Import chińskich produktów w ujęciu złotówkowym z uwagi na kraj pochodzenia wyniósł 49,4 mld i spadł w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku o 11,3%. Natomiast ze względu na kraj wysyłki, import z Chin wyniósł 30,9 mld PLN  i spadł o 8,4%. Inaczej prezentują się te same dane wyrażone walutach USD i EUR. Pełny raport z można znaleźć tutaj: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-marzec-2024-roku,1,140.html
Raport ten potwierdza, iż nadal odnotowujemy ogólny spadek importu z Chin i ciągle znajdujemy się w pierwszym tak długim od wielu lat okresie spadkowym.

Zgodnie z danymi prezentowanymi na https://tradingeconomics.com/  (USD) import z Chin do Polski w 2022 roku spadł w stosunku do roku 2021 o 5,1 %, a w 2023 roku o kolejne 11%.  Jest to sytuacja o tyle bez precedensu, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jeżeli występowały korekty, to najwyżej w obrębie jednego roku. Warto odnotować jednak, że w kategorii pojazdy inne niż szynowe import z Chin pozostaje cały czas w tendencji wzrostowej. I tak kolejno w roku 2021 wzrost wyniósł 62%, w roku 2022 – 14, 2%, a w 2023 – 2,2 %.

Import z Chin do Unii Europejskiej (UE) od lat stanowi fundament globalnych łańcuchów dostaw. Chiny, jako jedna z największych gospodarek świata, są kluczowym dostawcą różnorodnych towarów, od elektroniki po tekstylia. Niemniej jednak, ostatnie lata przyniosły szereg wyzwań, które zakłócają tradycyjne łańcuchy dostaw.

Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na globalne łańcuchy logistyczne. Zamknięcia fabryk, ograniczenia transportowe oraz lockdowny wpłynęły na dostępność produktów i terminowość dostaw oraz radykalny wzrost kosztów transportu . Wybuch Pandemii w 2020 r. rozpoczął szereg wydarzeń destabilizujących globalną wymianę handlową, w tym import z Chin do Polski i innych krajów UE.

Napięcia handlowe i polityczne
Napięcia między Chinami a krajami zachodnimi, w tym USA i niektórymi krajami UE, wprowadziły dodatkowe ryzyka. Sankcje, taryfy celne oraz ograniczenia eksportowe mogą wpłynąć na dostępność chińskich towarów w Europie. Przykładem może być wpływ amerykańskich sankcji na chińskie firmy technologiczne, co ma pośredni wpływ na europejskie przedsiębiorstwa korzystające z chińskich podzespołów.

Problemy logistyczne
Globalne problemy logistyczne, takie jak brak kontenerów oraz ograniczona przepustowość portów, również przyczyniają się do zakłóceń w łańcuchach dostaw. Wysokie ceny frachtu morskiego i ograniczenia w transporcie lotniczym sprawiają, że import z Chin staje się coraz bardziej kosztowny i skomplikowany .
Zmiany regulacyjne CBAM (graniczny podatek węglowy)
UE wprowadza coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące norm ekologicznych oraz bezpieczeństwa produktów. Nowe regulacje, takie jak podatek od śladu węglowego, mogą wpłynąć na koszty i dostępność chińskich towarów na europejskim rynku. Firmy będą musiały dostosować się do tych wymogów, co może zwiększyć koszty produkcji i importu z Chin.

Perspektywy na przyszłość

Dywersyfikacja dostawców
Aby zmniejszyć zależność od Chin, wiele firm z UE poszukuje alternatywnych źródeł dostaw. Kraje takie jak Wietnam, Indie czy Meksyk stają się atrakcyjnymi alternatywami, dzięki niższym kosztom pracy oraz rosnącym zdolnościom produkcyjnym. Dywersyfikacja dostawców może zwiększyć stabilność łańcuchów dostaw i zmniejszyć ryzyko związane z tylko jedną ich lokalizacją. Należy jednak pamiętać, iż w wielu segmentach, Chiny są zdecydowanym liderem produkcji i budowały swą pozycję przez dziesięciolecia. W tych przypadkach dywersyfikacja może być bardzo trudna, jeżeli nie niemożliwa.

Zielona transformacja
Zielona transformacja jest jednym z kluczowych priorytetów UE. Przyszłość importu z Chin będzie zatem w dużej mierze zależała od zdolności chińskich producentów do dostosowania się do europejskich norm ekologicznych. Wprowadzenie zrównoważonych praktyk produkcyjnych oraz redukcja emisji CO2 mogą stać się warunkiem koniecznym dla utrzymania dostępu do europejskiego rynku.

Regionalizacja produkcji
Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest posiadanie zdywersyfikowanych źródeł dostaw. W związku z tym niektóre firmy rozważają przeniesienie części swojej produkcji bliżej rynków zbytu w Europie. Regionalizacja produkcji może zmniejszyć zależność od dalekich dostaw i zwiększyć odporność na globalne zakłócenia.

Podsumowanie
Przyszłość importu z Chin do UE zależy od wielu zmiennych, w tym od globalnych warunków politycznych, ekonomicznych i technologicznych. W miarę jak świat staje się coraz bardziej złożony i nieprzewidywalny, firmy i rządy muszą być gotowe na elastyczne podejście do zarządzania łańcuchami dostaw. Dywersyfikacja źródeł dostaw, inwestycje w nowoczesne technologie oraz zielona transformacja będą kluczowymi czynnikami kształtującymi przyszłość handlu między Chinami a UE, tym nie mniej gospodarka światowa jest tak bardzo zintegrowana, a Chiny zajmują pozycję lidera w wielu sektorach (największy na świecie producent samochodow elektrycznych) że niemożliwym wydaje się funkcjonowanie europejskich gospodarek bez importu z Chin.

Na podstawie: mat. własne

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie bierne

Procedura uszlachetniania biernego należy do grupy tzw. procedur specjalnych. Dzięki jej zastosowaniu można czasowo wywozić towary unijne poza obszar celny UE i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Następnie, przywożąc produkty przetworzone powstałe z tych towarów na obszar celny UE, można skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. Aby… Czytaj więcej

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej