15 marca 2021

Co daje współpraca z niezależną agencją celną?

Usługi celne Gdynia

Niezależna agencja celna to stabilny i pewny element procesu logistycznego

Istotną cechą rynku spedycyjnego i transportowego jest zmienność w zakresie możliwości realizowania usług oraz towarzyszących im stawek. Model współpracy przedsiębiorstw operujących międzynarodową wymianą handlową z różnymi operatorami logistycznymi funkcjonuje już od wielu lat i jest odpowiedzią na konieczność przekierowywania zleceń w zależności od możliwości ich realizacji oraz zmieniających się stawek. Konieczność elastycznego zarządzania wolumenami towarowymi jest szczególnie widoczna w okresie pandemii COVID-19, która przyczyniła się do gigantycznego zaburzenia stabilności procesów logistycznych. O ile proces elastycznego zarządzania i przekierowywania wolumenów jest stosunkowo prosty w przypadku firm spedycyjnych i transportowych, to komplikuje się w odniesieniu do agencji celnych. Po pierwsze, wymusza na przedsiębiorcach ponowne przejście formalności dokumentacyjnych związanych z udzieleniem agencji celnej upoważnień i uzgodnieniem warunków dokonywania odpraw celnych. Po drugie, wymaga przekazywania, po raz kolejny, wszystkich istotnych informacji dotyczących asortymentu towarowego na potrzeby poprawnej taryfikacji, prawidłowego naliczenia długu celnego i w efekcie końcowym właściwej realizacji odprawy celnej.

Zachęcamy do przeanalizowania modelu współpracy z wieloma różnymi agencjami celnymi pod kątem jego efektywności i zapewnienia bezpieczeństwa fiskalnego firmy. Być może okaże się, że najbardziej pomocna i wspierająca proces elastycznego zarządzania łańcuchami dostaw i procesami logistycznymi, jest współpraca z jednym, neutralnym, wyspecjalizowanym w obszarze obsługi celnej partnerem.

 

Bezpieczeństwo fiskalne i stabilność finansów

Praca z agencją celną daleko wykracza poza ramy zwykłego zwolnienia towaru na granicy. W wypadku rozliczania podatku VAT z tytułu importu w JPK, bez konieczności jego zapłaty w momencie dokonywania odprawy celnej, pojawia się konieczność uzgodnień i weryfikacji informacji w tym zakresie z każdą agencją celną, która obsługuje firmę. Praca z wieloma agencjami celnymi, a zwłaszcza dokonywanie częstych zmian w tym obszarze, w znaczący sposób zwiększa ryzyko błędów w naliczaniu ceł czy podatków i ponoszenia związanych z tym konsekwencji. Bezpieczeństwo fiskalne i stabilność finansowa przedsiębiorstw operujących wymianą handlową przekłada się dodatkowo na stabilność i płynność realizacji procesów logistycznych oraz finanse ich partnerów biznesowych.

Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy zastanowienie się nad zasadnością współpracy z wieloma różnymi agencjami celnymi pod kątem związanego z tym ryzyka.

 

Partner wyspecjalizowany i skoncentrowany na obsłudze celnej – jak biuro rachunkowe do spraw celnych

Zajmujemy się wyłącznie obsługą celną. Model współpracy, jaki oferujemy, to taki, który pozycjonuje nas jako swoiste biuro rachunkowe do spraw celnych. Taki model daje możliwość ograniczenia zmian w zakresie liczby obsługujących firmę agencji celnych, a nawet współpracy z jedną agencją celną, przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i wolumenami towarowymi.

Nasza oferta, poza standardowymi czynnościami celnymi, obejmuje również prowadzenie postępowań celnych i odwoławczych z zakresu problematyki celno-logistycznej przed sądami i organami administracji państwowej.

 

Profesjonalna i bezpieczna obsługa

Wiemy, jak ważnym elementem realizacji całego procesu logistycznego jest odprawa celna i jak olbrzymie znaczenie ma ona dla bezpieczeństwa fiskalnego oraz stabilnego i niezakłóconego przebiegu procesów spedycyjnych i transportowych. Dlatego uważamy, iż przy realizacji odpraw celnych nie może być mowy o przypadku. Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie, znamy uregulowania prawne z zakresu przepisów celno-podatkowych i mamy kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w tym obszarze.

Pomagamy przedsiębiorcom i kontrahentom logistycznym, spedycyjnym oraz transportowym znajdować rozwiązania w trudnych, niestandardowych sytuacjach, zapewniając bezpieczeństwo i ograniczając biurokrację.

 

Dobre przygotowanie się do odprawy celnej oraz sprawna obsługa celna nowego asortymentu

Wiele lat doświadczeń w zakresie obsługi celnej pokazało nam, jak istotne jest właściwe przygotowanie się do procesu importu i eksportu towarów, a tym samym zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu procesu realizacji odprawy celnej. W ramach współpracy oferujemy bezpłatne poradnictwo, dotyczące m.in. importu i eksportu towarów, właściwej taryfikacji oraz innych dodatkowych wymogów i ograniczeń wynikających z uregulowań prawnych.

 

Nowatorski model współpracy – ograniczanie biurokracji, optymalizacja komunikacji

Stawiamy na nowatorskie rozwiązania, ograniczenie formalności do niezbędnego minimum oraz automatyzację procesów wymiany informacji. Nie pytamy dwa razy o to samo. W ramach optymalizacji procesu współpracy oraz zagwarantowania bezpieczeństwa w obszarze uregulowań celno-podatkowych oferujemy przeprowadzanie audytów dotyczących wszystkich grup towarowych i asortymentowych będących przedmiotem obrotu międzynarodowego firmy. Badamy poprawność taryfikacji towarów oraz spełnianie innych dodatkowych wymogów, zapewniających bezpieczną i prawidłową odprawę celną.

 

Wymierne korzyści

W relacjach z naszymi partnerami biznesowymi wyznajemy zasadę win-win. Chcemy, aby współpraca przynosiła wymierne korzyści dla obu stron. Zapewniamy solidną i profesjonalną obsługę celną, która opiera się na wiedzy, doświadczeniu oraz partnerstwie i zachowaniu bezpieczeństwa. Gwarantujemy pełną poufność danych uzyskiwanych w trakcie współpracy, także na podstawie umowy o zachowaniu poufności.

 

Jesteśmy przygotowani do przejęcia odpowiedzialności za całość obsługi celnej Państwa towarów, pracując w takim modelu, w jakim dziś pracują biura rachunkowe, świadczące usługi finansowo-księgowe dla swoich Klientów.

Podobne artykuły

koszty obsługi celnej

Jakie są koszty obsługi celnej?

Prowadzenie firmy zajmującej się eksportem lub importem towarów spoza krajów Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorcę obowiązki związane z koniecznością dokonywania zgłoszeń celnych. W celu realizacji obowiązków celnych przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zatrudnianie specjalistów do spraw celnych, a nawet tworzą w swoich strukturach komórki dedykowane do obsługi celnej i realizacji zgłoszeń celnych. Alternatywnym rozwiązaniem,... Czytaj więcej
uproszczona procedura celna

Import towarów w procedurze uproszczonej

Towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym oraz obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego i uregulowania należności celno-podatkowych. Odprawa celna może zostać zrealizowana na dwa sposoby: w trybie standardowego zgłoszenia celnego lub w ramach procedury uproszczonej. Co to jest procedura uproszczona i na czym polega? Procedura uproszczona jest rodzajem ułatwienia, które umożliwia szybką i sprawną... Czytaj więcej
upoważnienie agencji celnej

Upoważnienie dla agencji celnej – czy jest niezbędne? Kiedy należy je wypełnić?

Odprawa celna jest jednym z najbardziej newralgicznych ogniw łańcucha logistycznego. Warto dobrze się do niej przygotować, najlepiej z wyprzedzeniem, a tym samym zadbać, aby została zrealizowania sprawnie i bez zakłóceń. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu, świadczącego zawodowo usługi odpraw celnych – agencji celnej. Niezbędne jest wtedy udzielenie wybranej agencji celnej pełnomocnictwa do... Czytaj więcej