14 czerwca 2021

Otrzymaliśmy status AEO – upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 7 czerwca 2021 r. staliśmy się upoważnionym przedsiębiorcą AEO w zakresie uproszczeń celnych. Pozwolenie AEO (Authorized Economic Operator) zostało wydane przez Dyrektora Administracji Skarbowej w Gdańsku. Status upoważnionego przedsiębiorcy przyznawany jest przedsiębiorcom spełniającym określone kryteria. Jest to weryfikowane przez organy celne w drodze postępowania audytowego.

W zakres uproszczeń celnych wchodzą:

  • przestrzeganie przepisów prawa,
  • odpowiedni system zarządzania ewidencją handlową, umożliwiający przeprowadzanie właściwych kontroli celnych,
  • stabilna sytuacja finansowa oraz
  • spełnianie standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

Korzyści płynące z posiadania pozwolenia AEO:

  • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
  • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, wybór miejsca przeprowadzenia kontroli oraz uprzednie powiadomienie o wytypowaniu do kontroli,
  • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych,
  • uznawanie statusu AEO w całej UE oraz w krajach partnerskich, z którymi UE podpisała stosowną umowę,
  • ułatwienia w procesie uzyskiwania dodatkowych uproszczeń celnych.

 

Zapraszamy do współpracy!

www.alia-agencjacelna.pl

 

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej