14 czerwca 2021

Otrzymaliśmy status AEO – upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 7 czerwca 2021 r. staliśmy się upoważnionym przedsiębiorcą AEO w zakresie uproszczeń celnych. Pozwolenie AEO (Authorized Economic Operator) zostało wydane przez Dyrektora Administracji Skarbowej w Gdańsku. Status upoważnionego przedsiębiorcy przyznawany jest przedsiębiorcom spełniającym określone kryteria. Jest to weryfikowane przez organy celne w drodze postępowania audytowego.

W zakres uproszczeń celnych wchodzą:

  • przestrzeganie przepisów prawa,
  • odpowiedni system zarządzania ewidencją handlową, umożliwiający przeprowadzanie właściwych kontroli celnych,
  • stabilna sytuacja finansowa oraz
  • spełnianie standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

Korzyści płynące z posiadania pozwolenia AEO:

  • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
  • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, wybór miejsca przeprowadzenia kontroli oraz uprzednie powiadomienie o wytypowaniu do kontroli,
  • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych,
  • uznawanie statusu AEO w całej UE oraz w krajach partnerskich, z którymi UE podpisała stosowną umowę,
  • ułatwienia w procesie uzyskiwania dodatkowych uproszczeń celnych.

 

Zapraszamy do współpracy!

www.alia-agencjacelna.pl

 

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej