14 czerwca 2021

Otrzymaliśmy status AEO – upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 7 czerwca 2021 r. staliśmy się upoważnionym przedsiębiorcą AEO w zakresie uproszczeń celnych. Pozwolenie AEO (Authorized Economic Operator) zostało wydane przez Dyrektora Administracji Skarbowej w Gdańsku. Status upoważnionego przedsiębiorcy przyznawany jest przedsiębiorcom spełniającym określone kryteria. Jest to weryfikowane przez organy celne w drodze postępowania audytowego.

W zakres uproszczeń celnych wchodzą:

  • przestrzeganie przepisów prawa,
  • odpowiedni system zarządzania ewidencją handlową, umożliwiający przeprowadzanie właściwych kontroli celnych,
  • stabilna sytuacja finansowa oraz
  • spełnianie standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

Korzyści płynące z posiadania pozwolenia AEO:

  • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
  • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, wybór miejsca przeprowadzenia kontroli oraz uprzednie powiadomienie o wytypowaniu do kontroli,
  • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych,
  • uznawanie statusu AEO w całej UE oraz w krajach partnerskich, z którymi UE podpisała stosowną umowę,
  • ułatwienia w procesie uzyskiwania dodatkowych uproszczeń celnych.

 

Zapraszamy do współpracy!

www.alia-agencjacelna.pl

 

Podobne artykuły

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Odprawa celna to procedura, która niejednemu przedsiębiorcy spędziła sen z powiek. Niestety, musi się z nią liczyć każda osoba oraz firma prowadząca wymianę handlową z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Celem odprawy celnej jest sprawdzenie, czy będący przedmiotem obrotu międzynarodowego towar oraz towarzysząca mu dokumentacja, odpowiadają wymogom i regulacjom prawnym, warunkującym przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi… Czytaj więcej
Pomoc w odprawie celnej Gdynia

Pomoc w odprawie celnej – gdzie uzyskać?

Odprawa celna to dylemat wielu importerów i eksporterów, zwłaszcza początkujących. Zawiłość procedur celnych i konieczność dopełnienia wielu formalności często spędza sen z powiek przedsiębiorców, a tym samym generuje stres, niepewność i obawę przed stratami finansowymi, w przypadku zatrzymania towaru na granicy.
Odprawa celna importowa krok po kroku

Odprawa celna importowa krok po kroku

Międzynarodowy obrót towarami to codzienność wielu polskich firm. Wiąże się on z szeregiem procesów i czynności, w których nie ma miejsca na pomyłki. W końcu czas to pieniądz, a towar przetrzymywany na granicy to straty finansowe dla przedsiębiorcy.