14 czerwca 2021

Otrzymaliśmy status AEO – upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 7 czerwca 2021 r. staliśmy się upoważnionym przedsiębiorcą AEO w zakresie uproszczeń celnych. Pozwolenie AEO (Authorized Economic Operator) zostało wydane przez Dyrektora Administracji Skarbowej w Gdańsku. Status upoważnionego przedsiębiorcy przyznawany jest przedsiębiorcom spełniającym określone kryteria. Jest to weryfikowane przez organy celne w drodze postępowania audytowego.

W zakres uproszczeń celnych wchodzą:

  • przestrzeganie przepisów prawa,
  • odpowiedni system zarządzania ewidencją handlową, umożliwiający przeprowadzanie właściwych kontroli celnych,
  • stabilna sytuacja finansowa oraz
  • spełnianie standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

Korzyści płynące z posiadania pozwolenia AEO:

  • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
  • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, wybór miejsca przeprowadzenia kontroli oraz uprzednie powiadomienie o wytypowaniu do kontroli,
  • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych,
  • uznawanie statusu AEO w całej UE oraz w krajach partnerskich, z którymi UE podpisała stosowną umowę,
  • ułatwienia w procesie uzyskiwania dodatkowych uproszczeń celnych.

 

Zapraszamy do współpracy!

www.alia-agencjacelna.pl

 

Podobne artykuły

odprawa celna kontenera

Odprawa celna kontenera

Transport towarów i przemieszczanie ładunków na coraz większe odległości wymusiły konieczność znalezienia rozwiązań optymalizujących procesy transportowe. Jednym z takich rozwiązań, które zrewolucjonizowało branżę transportową, było pojawienie się kontenera jako jednostki ładunkowej. Kontener umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru i zmiany jednostki transportowej.
Odprawa celna eksportowa

Odprawa celna eksportowa

Co to jest eksport towarów? Zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów określamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę towaru posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub… Czytaj więcej
Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna? Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli... Czytaj więcej