14 czerwca 2021

Otrzymaliśmy status AEO – upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 7 czerwca 2021 r. staliśmy się upoważnionym przedsiębiorcą AEO w zakresie uproszczeń celnych. Pozwolenie AEO (Authorized Economic Operator) zostało wydane przez Dyrektora Administracji Skarbowej w Gdańsku. Status upoważnionego przedsiębiorcy przyznawany jest przedsiębiorcom spełniającym określone kryteria. Jest to weryfikowane przez organy celne w drodze postępowania audytowego.

W zakres uproszczeń celnych wchodzą:

  • przestrzeganie przepisów prawa,
  • odpowiedni system zarządzania ewidencją handlową, umożliwiający przeprowadzanie właściwych kontroli celnych,
  • stabilna sytuacja finansowa oraz
  • spełnianie standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

Korzyści płynące z posiadania pozwolenia AEO:

  • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
  • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, wybór miejsca przeprowadzenia kontroli oraz uprzednie powiadomienie o wytypowaniu do kontroli,
  • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych,
  • uznawanie statusu AEO w całej UE oraz w krajach partnerskich, z którymi UE podpisała stosowną umowę,
  • ułatwienia w procesie uzyskiwania dodatkowych uproszczeń celnych.

 

Zapraszamy do współpracy!

www.alia-agencjacelna.pl

 

Podobne artykuły

koszty obsługi celnej

Jakie są koszty obsługi celnej?

Prowadzenie firmy zajmującej się eksportem lub importem towarów spoza krajów Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorcę obowiązki związane z koniecznością dokonywania zgłoszeń celnych. W celu realizacji obowiązków celnych przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zatrudnianie specjalistów do spraw celnych, a nawet tworzą w swoich strukturach komórki dedykowane do obsługi celnej i realizacji zgłoszeń celnych. Alternatywnym rozwiązaniem,... Czytaj więcej
uproszczona procedura celna

Import towarów w procedurze uproszczonej

Towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym oraz obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego i uregulowania należności celno-podatkowych. Odprawa celna może zostać zrealizowana na dwa sposoby: w trybie standardowego zgłoszenia celnego lub w ramach procedury uproszczonej. Co to jest procedura uproszczona i na czym polega? Procedura uproszczona jest rodzajem ułatwienia, które umożliwia szybką i sprawną... Czytaj więcej
upoważnienie agencji celnej

Upoważnienie dla agencji celnej – czy jest niezbędne? Kiedy należy je wypełnić?

Odprawa celna jest jednym z najbardziej newralgicznych ogniw łańcucha logistycznego. Warto dobrze się do niej przygotować, najlepiej z wyprzedzeniem, a tym samym zadbać, aby została zrealizowania sprawnie i bez zakłóceń. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu, świadczącego zawodowo usługi odpraw celnych – agencji celnej. Niezbędne jest wtedy udzielenie wybranej agencji celnej pełnomocnictwa do... Czytaj więcej