28 maja 2021

Czym zajmuje się Agencja Celna?

Agencja Celna jest instytucją powołaną do życia w 1991 roku w efekcie nowelizacji przepisów Kodeksu Celnego i nie jest podmiotem państwowym. Bardzo często jednak mylona jest z urzędem celnym, a agenci celni traktowani są jako funkcjonariusze celni. W założeniach przepisów agencja celna jest instytucją pośredniczącą w kontaktach pomiędzy podmiotami dokonującymi obrotu międzynarodowego a urzędami celnymi. Zajmuje się wsparciem i wyręczaniem swoich partnerów biznesowych w dokonywaniu wszelkich formalności celnych związanych z importem oraz eksportem towarów. Agencja celna świadczy również usługi doradztwa z zakresu przepisów celno-podatkowych i wspiera swoich klientów w procesie przygotowywania się do importu bądź eksportu oraz pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się w tym obszarze trudności.

 

Do głównych zadań agencji celnej należy obsługa celna i dbanie o bezpieczeństwo fiskalne swoich partnerów, a w szczególności realizowanie odpraw celnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Profesjonalna obsługa agencji celnej nie ogranicza się jedynie do opracowania dokumentacji celnej, ale obejmuje także rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie kontrahenta przez cały proces odprawy celnej.  Doświadczona agencja celna doradzi w trudnych sprawach i wskaże odpowiednie rozwiązania. Jednym słowem jest partnerem dla klienta i ekspertem w swojej branży.

 

Obsługa celna stanowi obszar niezwykle ważny dla każdego przedsiębiorstwa dokonującego międzynarodowego obrotu towarowego, gdyż przekłada się to na finanse przedsiębiorstwa. Niewłaściwa interpretacja bądź zastosowanie nieprawidłowych stawek celnych lub podatkowych może narazić firmę na poważne konsekwencje finansowe. W związku z tym w obszarze obsługi celnej na pewno warto postawić na solidnego i profesjonalnego partnera, którego działalność skoncentrowana jest właśnie w tym obszarze. W konsekwencji firma zapewnia sobie bezpieczeństwo i stabilność finansów.

 

Jesteśmy niezależną agencją celną, której jedynym obszarem działalności jest obsługa celna. Mamy wieloletnie doświadczenie i ekspercką wiedzę, którą stosujemy na co dzień.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

www.alia-agencjacelna.pl

 

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej