28 maja 2021

Czym zajmuje się Agencja Celna?

Agencja Celna jest instytucją powołaną do życia w 1991 roku w efekcie nowelizacji przepisów Kodeksu Celnego i nie jest podmiotem państwowym. Bardzo często jednak mylona jest z urzędem celnym, a agenci celni traktowani są jako funkcjonariusze celni. W założeniach przepisów agencja celna jest instytucją pośredniczącą w kontaktach pomiędzy podmiotami dokonującymi obrotu międzynarodowego a urzędami celnymi. Zajmuje się wsparciem i wyręczaniem swoich partnerów biznesowych w dokonywaniu wszelkich formalności celnych związanych z importem oraz eksportem towarów. Agencja celna świadczy również usługi doradztwa z zakresu przepisów celno-podatkowych i wspiera swoich klientów w procesie przygotowywania się do importu bądź eksportu oraz pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się w tym obszarze trudności.

 

Do głównych zadań agencji celnej należy obsługa celna i dbanie o bezpieczeństwo fiskalne swoich partnerów, a w szczególności realizowanie odpraw celnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Profesjonalna obsługa agencji celnej nie ogranicza się jedynie do opracowania dokumentacji celnej, ale obejmuje także rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie kontrahenta przez cały proces odprawy celnej.  Doświadczona agencja celna doradzi w trudnych sprawach i wskaże odpowiednie rozwiązania. Jednym słowem jest partnerem dla klienta i ekspertem w swojej branży.

 

Obsługa celna stanowi obszar niezwykle ważny dla każdego przedsiębiorstwa dokonującego międzynarodowego obrotu towarowego, gdyż przekłada się to na finanse przedsiębiorstwa. Niewłaściwa interpretacja bądź zastosowanie nieprawidłowych stawek celnych lub podatkowych może narazić firmę na poważne konsekwencje finansowe. W związku z tym w obszarze obsługi celnej na pewno warto postawić na solidnego i profesjonalnego partnera, którego działalność skoncentrowana jest właśnie w tym obszarze. W konsekwencji firma zapewnia sobie bezpieczeństwo i stabilność finansów.

 

Jesteśmy niezależną agencją celną, której jedynym obszarem działalności jest obsługa celna. Mamy wieloletnie doświadczenie i ekspercką wiedzę, którą stosujemy na co dzień.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

www.alia-agencjacelna.pl

 

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej