10 kwietnia 2022

Import z Chin

import-z-chin

Międzynarodowa wymiana handlowa stanowi podstawę działalności wielu polskich przedsiębiorstw. Pomimo pandemii i wywołanych przez nią globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw, wymiana handlowa z innymi krajami stale wzrasta. Do grupy największych partnerów handlowych polskich przedsiębiorców należą Chiny.

Według zestawienia Generalnej Administracji Celnej Chin (GACC) łączna wymiana handlowa między Polską a Chinami w 2021 r. wyniosła 42,1 mld USD, z czego import do Polski stanowił około 36,6 mld USD, a eksport z Polski do Chin około 5,5 mld USD. Są to rekordowe dane. W stosunku do 2020 r. import produktów chińskich do Polski w 2021 r. wzrósł o 36,9%, zaś eksport – o 28,3%. Oczywiście wymiana handlowa z Chinami związana jest z obowiązkiem dokonania odprawy celnej, zarówno w relacji importowej, jak i eksportowej. Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, z jakim szeregiem czynności i formalności wiąże się odprawa celna. Może być ona dokonana samodzielnie przez przedsiębiorcę lub upoważnionego przez niego przedstawiciela – agencję celną.

Zanim jednak dojdzie do odprawy celnej, która jest już w zasadzie jednym z końcowych etapów transakcji kupna–sprzedaży i dostawy towaru, należy zadbać o to, aby partner handlowy znajdujący się po drugiej stronie, okazał się rzetelnym i zaufanym sprzedawcą, a zakupione towary nie budziły zastrzeżeń pod względem jakości.

Jak znaleźć dostawcę z Chin?

Przed podjęciem decyzji o zakupie towaru w Chinach, zwłaszcza gdy przedsiębiorca jest początkującym importerem, warto rzetelnie zweryfikować dostawcę. Aktualnie największy wybór chińskich kontrahentów i dostawców znajduje się na platformach typu B2B. Do najpopularniejszych platform tego typu należą:

 • Alibaba,
 • Global Sources,
 • Made-in-China,
 • DHgate.

 

Zakupów można dokonywać jeszcze za pośrednictwem platform Shopee czy AliExpress, jednak te nastawione są przede wszystkim na sprzedaż detaliczną, a nie hurtową. Przed podjęciem decyzji o pierwszym większym imporcie, warto rozważyć zamówienie próbki towaru, dzięki której można ocenić jakość oraz sprawdzić bezpieczeństwo użytkowania towaru i ostatecznie zadecydować o jego imporcie.

Inną formą pozyskiwania nowych partnerów biznesowych jest uczestnictwo w targach i wystawach handlowych, organizowanych w Chinach. Jest to rozwiązanie dedykowane dla przedsiębiorców, którzy rozważają import z Chin na szeroką skalę.

Jak sprawdzić rzetelność sprzedawcy?

Sprawdzenie rzetelności sprzedawcy powinno być podstawowym działaniem, poprzedzającym podjęcie decyzji o imporcie danego towaru. Zasada ta powinna dotyczyć wszystkich potencjalnych kontrahentów, z którymi importer planuje podjąć współpracę w ramach wymiany handlowej. Atrakcyjna cena lub krótki czas transportu są oczywiście kuszące, ale nie zawsze idą w parze z jakością towaru i bezpieczeństwem transakcji. Obecnie istnieje wiele źródeł pozyskiwania informacji o potencjalnych chińskich kontrahentach, począwszy od różnego rodzaju raportów i rankingów, a skończywszy na forach internetowych i zweryfikowanych opiniach na temat danego sprzedawcy.

Odprawa celna w imporcie z Chin – jakie dokumenty przygotować?

Przed wprowadzeniem towaru importowanego z Chin na rynek UE konieczne jest zrealizowanie odprawy celnej. Może jej dokonać importer lub upoważniony przez niego przedstawiciel, którym najczęściej jest agencja celna. Podstawowymi dokumentami wymaganymi do zrealizowania odprawy celnej w procedurze dopuszczenia do obrotu są:

 • faktura handlowa, sporządzona przez eksportera,
 • Packing List, czyli specyfikacja załadunkowa określająca dokładnie wagę, ilość towaru oraz sposób jego pakowania,
 • list przewozowy, którym może być:
 • Konosament (Bill of Lading) – dostawa realizowana transportem morskim,
 • CMR – dostawa realizowana transportem drogowym,
 • AWB (Air Waybill) – dostawa realizowana transportem lotniczym,
 • CIM oraz SMGS – dostawa realizowana transportem kolejowym.

 

Ponadto w zależności od rodzaju asortymentu towarowego, jaki podlega odprawie celnej, niezbędne mogą się okazać dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • świadectwo SANEPID i WIJHARS dla artykułów rolno-spożywczych,
 • świadectwo weterynaryjne dla artykułów pochodzenia zwierzęcego,
 • deklaracja producenta CE dla m.in.: zabawek, maszyn i urządzeń elektrycznych, oświetlenia, sprzętu ochronnego itp.,
 • świadectwo fitosanitarne dla drewna oraz opakowań drewnianych,
 • świadectwo pochodzenia towaru,
 • inne atesty, certyfikaty i pozwolenia wymagane obowiązującymi dla danej kategorii towarowej regulacjami prawnymi.

 

Dokumentem potwierdzającym zrealizowanie odprawy celnej i zwolnienie towaru przez organy celno-skarbowe jest komunikat ZC299 – Poświadczone Zgłoszenie Celne. Komunikat ten potwierdza, że towar został odprawiony i może być wprowadzony do obrotu na rynku UE.

Import z Chin – jaki transport wybrać?

Wyróżnia się trzy główne rodzaje transportu towarów importowanych z Chin:

 • Transport morski, który jest najpopularniejszy, najtańszy, ale i równocześnie najdłużej trwający. Przy stabilnym i niezaburzonym rynku transportowo-spedycyjnym transport morski towarów z Chin trwa około 30–40 dni.
 • Transport kolejowy to drugi co do szybkości sposób transportu towarów z Chin do Polski. W standardowych warunkach powinien trwać około 14 dni. Jest droższy niż transport morski.
 • Transport lotniczy jest najszybszy, ale jednocześnie najdroższy. Czas transportu wynosi około 5–7 dni. Ten rodzaj transportu dedykowany jest towarom łatwo psującym się, z krótkim terminem ważności oraz w sytuacjach wymagających bardzo szybkiej dostawy ładunku.

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie bierne

Procedura uszlachetniania biernego należy do grupy tzw. procedur specjalnych. Dzięki jej zastosowaniu można czasowo wywozić towary unijne poza obszar celny UE i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Następnie, przywożąc produkty przetworzone powstałe z tych towarów na obszar celny UE, można skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. Aby… Czytaj więcej

Spadki w imporcie z Chin

15 maja Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Obroty Towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu – marcu 2024”. Zgodnie z raportem dodatnie saldo handlowe w tym okresie kształtowało się na poziomie 15,1 mld PLN. Import chińskich produktów w ujęciu złotówkowym z uwagi na kraj pochodzenia wyniósł 49,4 mld i spadł w stosunku do… Czytaj więcej

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej