20 maja 2021

Kontrole celno-graniczne w imporcie z UE do Wielkiej Brytanii – zmiany harmonogramu

11 marca br. Wielka Brytania ogłosiła zmieniony harmonogram wprowadzania kontroli granicznych.

Pierwotny harmonogram obejmował stopniowe wprowadzanie kontroli importu z UE do Wielkiej Brytanii, aby zapewnić firmom czas na przygotowanie się do zmian. Decyzję o etapowym podejściu podjęto na podstawie skutków pierwszej fali COVID-19. Zakłócenia spowodowane przez pandemię trwają jednak dłużej i są głębsze, niż się spodziewano. W związku z powyższym, rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję o aktualizacji pierwotnego harmonogramu.

Czego dotyczą zmiany w harmonogramie?

1) Wymogi uprzedniego zgłaszania produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) i żywności wysokiego ryzyka, niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) zaczną obowiązywać od 1 października 2021 r. Wymogi dotyczące eksportowego świadectwa zdrowia dla POAO i dla niektórych PUPZ wejdą w życie tego samego dnia.

2) Zgłoszenia celne importowe nadal będą wymagane. Jednak możliwość korzystania z odroczonego zgłoszenia, w tym składania zgłoszeń uzupełniających do 6 miesięcy po imporcie towarów, zostaje przedłużona do 1 stycznia 2022 r.

3) Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla importu nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r.

4) Fizyczne kontrole SPS dla POAO, niektórych PUPZ i HRFNAO nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r. Od 1 stycznia będą się one odbywać w punktach kontroli granicznej.

5) Fizyczne kontrole SPS w zakładach o wysokim priorytecie będą kontynuowane w miejscach przeznaczenia do 1 stycznia 2022 r., kiedy to zostaną przeniesione do punktów kontroli granicznej.

5) Od 1 stycznia 2022 r. wymóg wstępnego powiadamiania, świadectw fitosanitarnych i kontroli dokumentów zostanie rozszerzony na wszystkie objęte regulacjami rośliny i produkty roślinne (tj. nie tylko te, które mają „wysoki priorytet”).

6) Od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywać się kontrole żywych zwierząt oraz wszystkich roślin i produktów roślinnych objętych regulacjami (tj. nie tylko tych, które mają „wysoki priorytet”).

 

Wymagania dotyczące handlu między Wielką Brytanią a UE, które zostały już wdrożone od 1 stycznia 2020 r., pozostają aktualne.

 

W wypadku pytań dotyczących handlu między Polską a Wielką Brytanią należy kontaktować się z Ambasadą Brytyjską: Poland.KeepBusinessMoving@fcdo.gov.uk

 

Na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

 

Podobne artykuły

odprawa celna kontenera

Odprawa celna kontenera

Transport towarów i przemieszczanie ładunków na coraz większe odległości wymusiły konieczność znalezienia rozwiązań optymalizujących procesy transportowe. Jednym z takich rozwiązań, które zrewolucjonizowało branżę transportową, było pojawienie się kontenera jako jednostki ładunkowej. Kontener umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru i zmiany jednostki transportowej.
Odprawa celna eksportowa

Odprawa celna eksportowa

Co to jest eksport towarów? Zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów określamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę towaru posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub… Czytaj więcej
Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna? Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli... Czytaj więcej