20 maja 2021

Kontrole celno-graniczne w imporcie z UE do Wielkiej Brytanii – zmiany harmonogramu

11 marca br. Wielka Brytania ogłosiła zmieniony harmonogram wprowadzania kontroli granicznych.

Pierwotny harmonogram obejmował stopniowe wprowadzanie kontroli importu z UE do Wielkiej Brytanii, aby zapewnić firmom czas na przygotowanie się do zmian. Decyzję o etapowym podejściu podjęto na podstawie skutków pierwszej fali COVID-19. Zakłócenia spowodowane przez pandemię trwają jednak dłużej i są głębsze, niż się spodziewano. W związku z powyższym, rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję o aktualizacji pierwotnego harmonogramu.

Czego dotyczą zmiany w harmonogramie?

1) Wymogi uprzedniego zgłaszania produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) i żywności wysokiego ryzyka, niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) zaczną obowiązywać od 1 października 2021 r. Wymogi dotyczące eksportowego świadectwa zdrowia dla POAO i dla niektórych PUPZ wejdą w życie tego samego dnia.

2) Zgłoszenia celne importowe nadal będą wymagane. Jednak możliwość korzystania z odroczonego zgłoszenia, w tym składania zgłoszeń uzupełniających do 6 miesięcy po imporcie towarów, zostaje przedłużona do 1 stycznia 2022 r.

3) Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla importu nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r.

4) Fizyczne kontrole SPS dla POAO, niektórych PUPZ i HRFNAO nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r. Od 1 stycznia będą się one odbywać w punktach kontroli granicznej.

5) Fizyczne kontrole SPS w zakładach o wysokim priorytecie będą kontynuowane w miejscach przeznaczenia do 1 stycznia 2022 r., kiedy to zostaną przeniesione do punktów kontroli granicznej.

5) Od 1 stycznia 2022 r. wymóg wstępnego powiadamiania, świadectw fitosanitarnych i kontroli dokumentów zostanie rozszerzony na wszystkie objęte regulacjami rośliny i produkty roślinne (tj. nie tylko te, które mają „wysoki priorytet”).

6) Od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywać się kontrole żywych zwierząt oraz wszystkich roślin i produktów roślinnych objętych regulacjami (tj. nie tylko tych, które mają „wysoki priorytet”).

 

Wymagania dotyczące handlu między Wielką Brytanią a UE, które zostały już wdrożone od 1 stycznia 2020 r., pozostają aktualne.

 

W wypadku pytań dotyczących handlu między Polską a Wielką Brytanią należy kontaktować się z Ambasadą Brytyjską: Poland.KeepBusinessMoving@fcdo.gov.uk

 

Na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

 

Podobne artykuły

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Odprawa celna to procedura, która niejednemu przedsiębiorcy spędziła sen z powiek. Niestety, musi się z nią liczyć każda osoba oraz firma prowadząca wymianę handlową z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Celem odprawy celnej jest sprawdzenie, czy będący przedmiotem obrotu międzynarodowego towar oraz towarzysząca mu dokumentacja, odpowiadają wymogom i regulacjom prawnym, warunkującym przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi… Czytaj więcej
Pomoc w odprawie celnej Gdynia

Pomoc w odprawie celnej – gdzie uzyskać?

Odprawa celna to dylemat wielu importerów i eksporterów, zwłaszcza początkujących. Zawiłość procedur celnych i konieczność dopełnienia wielu formalności często spędza sen z powiek przedsiębiorców, a tym samym generuje stres, niepewność i obawę przed stratami finansowymi, w przypadku zatrzymania towaru na granicy.
Odprawa celna importowa krok po kroku

Odprawa celna importowa krok po kroku

Międzynarodowy obrót towarami to codzienność wielu polskich firm. Wiąże się on z szeregiem procesów i czynności, w których nie ma miejsca na pomyłki. W końcu czas to pieniądz, a towar przetrzymywany na granicy to straty finansowe dla przedsiębiorcy.