20 maja 2021

Kontrole celno-graniczne w imporcie z UE do Wielkiej Brytanii – zmiany harmonogramu

11 marca br. Wielka Brytania ogłosiła zmieniony harmonogram wprowadzania kontroli granicznych.

Pierwotny harmonogram obejmował stopniowe wprowadzanie kontroli importu z UE do Wielkiej Brytanii, aby zapewnić firmom czas na przygotowanie się do zmian. Decyzję o etapowym podejściu podjęto na podstawie skutków pierwszej fali COVID-19. Zakłócenia spowodowane przez pandemię trwają jednak dłużej i są głębsze, niż się spodziewano. W związku z powyższym, rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję o aktualizacji pierwotnego harmonogramu.

Czego dotyczą zmiany w harmonogramie?

1) Wymogi uprzedniego zgłaszania produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) i żywności wysokiego ryzyka, niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) zaczną obowiązywać od 1 października 2021 r. Wymogi dotyczące eksportowego świadectwa zdrowia dla POAO i dla niektórych PUPZ wejdą w życie tego samego dnia.

2) Zgłoszenia celne importowe nadal będą wymagane. Jednak możliwość korzystania z odroczonego zgłoszenia, w tym składania zgłoszeń uzupełniających do 6 miesięcy po imporcie towarów, zostaje przedłużona do 1 stycznia 2022 r.

3) Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla importu nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r.

4) Fizyczne kontrole SPS dla POAO, niektórych PUPZ i HRFNAO nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r. Od 1 stycznia będą się one odbywać w punktach kontroli granicznej.

5) Fizyczne kontrole SPS w zakładach o wysokim priorytecie będą kontynuowane w miejscach przeznaczenia do 1 stycznia 2022 r., kiedy to zostaną przeniesione do punktów kontroli granicznej.

5) Od 1 stycznia 2022 r. wymóg wstępnego powiadamiania, świadectw fitosanitarnych i kontroli dokumentów zostanie rozszerzony na wszystkie objęte regulacjami rośliny i produkty roślinne (tj. nie tylko te, które mają „wysoki priorytet”).

6) Od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywać się kontrole żywych zwierząt oraz wszystkich roślin i produktów roślinnych objętych regulacjami (tj. nie tylko tych, które mają „wysoki priorytet”).

 

Wymagania dotyczące handlu między Wielką Brytanią a UE, które zostały już wdrożone od 1 stycznia 2020 r., pozostają aktualne.

 

W wypadku pytań dotyczących handlu między Polską a Wielką Brytanią należy kontaktować się z Ambasadą Brytyjską: Poland.KeepBusinessMoving@fcdo.gov.uk

 

Na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

 

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej