23 czerwca 2021

Odprawa celna – Gdańsk czy Hamburg? Co się opłaca bardziej?

Wiele polskich firm i przedsiębiorstw nadal wybiera porty niemieckie jako miejsce dokonywania odpraw celnych swoich towarów. Czy wybór portu w Hamburgu zamiast portu w Gdańsku czy Gdyni, jako miejsca realizowania odprawy celnej, jest dzisiaj uzasadniony?

Aktualna sytuacja rynkowa, gigantyczne zaburzenia na rynku usług logistycznych, związane z niedoborami serwisu dotyczą dostaw zarówno do portów polskich, jak i niemieckich. Zatem nie powinno to mieć bezpośredniego wpływu na wybór miejsca odprawy celnej.

Jednak patrząc wstecz, wpływ na przekierowywanie odpraw celnych do portów niemieckich mogła mieć kwestia rozliczania podatku VAT z tytułu importu. Sprawy podatkowe są bowiem regulowane przez wewnętrzne przepisy każdego kraju. Regulacje podatkowe obowiązujące w Niemczech umożliwiały rozliczanie podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, bez konieczności jego zapłaty w momencie dokonywania odprawy celnej.

Polskie przepisy podatkowe nie przewidywały takiego ułatwienia. Nakładały na importerów obowiązek regulowania podatku VAT z tytułu importu w momencie dokonywania odprawy celnej. W tym względzie porty niemieckie zdecydowanie wygrywały z polskimi przy wyborze miejsca dokonywania odprawy celnej.

Dopiero w 2009 r. pojawiła się w Polsce długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, w której poprzez art. 33a wprowadzono możliwość rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej. To rozwiązanie jednak było obarczone dodatkowymi wymogami, które ograniczały przedsiębiorcom dostęp do tego ułatwienia.

Do najważniejszych wymogów należały:

– obowiązek złożenia zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej kwocie VAT do momentu jej rozliczenia w urzędzie skarbowym,

– konieczność realizowania zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej oraz

– konieczność przedstawiania w urzędzie celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku importowego w deklaracji podatkowej.

Wymagania te jednak przez ostatnie lata były stopniowo znoszone, a w obecnym stanie prawnym już nie funkcjonują. Możliwość rozliczania podatku VAT w deklaracji podatkowej jest szeroko dostępna dla importerów.

Obecnie największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest znalezienie doświadczonego i otwartego na stosowanie takiego rozwiązania partnera, świadczącego obsługę celną. Należy pamiętać, iż w sytuacji realizowania zgłoszeń celnych w trybie art. 33a agencja celna występuje w charakterze dłużnika solidarnego, odpowiadającego w równym stopniu, co importer, za właściwe rozliczenie podatku w deklaracji. Wymaga to od agencji celnych zaproponowania i opracowania dla swoich partnerów biznesowych właściwych procedur, gwarantujących bezpieczeństwo fiskalne.

 

W naszym portfolio usług mamy odprawy celne w procedurze dopuszczenia do obrotu z rozliczaniem podatku VAT w deklaracji podatkowej i jesteśmy do tego przygotowani proceduralnie.

Uważamy, że w chwili obecnej nie ma już przesłanek do tego, aby polscy importerzy dokonywali odpraw celnych w zagranicznych portach.

 

Oprac. własne

Podobne artykuły

koszty obsługi celnej

Jakie są koszty obsługi celnej?

Prowadzenie firmy zajmującej się eksportem lub importem towarów spoza krajów Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorcę obowiązki związane z koniecznością dokonywania zgłoszeń celnych. W celu realizacji obowiązków celnych przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zatrudnianie specjalistów do spraw celnych, a nawet tworzą w swoich strukturach komórki dedykowane do obsługi celnej i realizacji zgłoszeń celnych. Alternatywnym rozwiązaniem,... Czytaj więcej
uproszczona procedura celna

Import towarów w procedurze uproszczonej

Towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym oraz obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego i uregulowania należności celno-podatkowych. Odprawa celna może zostać zrealizowana na dwa sposoby: w trybie standardowego zgłoszenia celnego lub w ramach procedury uproszczonej. Co to jest procedura uproszczona i na czym polega? Procedura uproszczona jest rodzajem ułatwienia, które umożliwia szybką i sprawną... Czytaj więcej
upoważnienie agencji celnej

Upoważnienie dla agencji celnej – czy jest niezbędne? Kiedy należy je wypełnić?

Odprawa celna jest jednym z najbardziej newralgicznych ogniw łańcucha logistycznego. Warto dobrze się do niej przygotować, najlepiej z wyprzedzeniem, a tym samym zadbać, aby została zrealizowania sprawnie i bez zakłóceń. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu, świadczącego zawodowo usługi odpraw celnych – agencji celnej. Niezbędne jest wtedy udzielenie wybranej agencji celnej pełnomocnictwa do... Czytaj więcej