19 lipca 2022

Odprawa celna kontenera

odprawa celna kontenera

Transport towarów i przemieszczanie ładunków na coraz większe odległości wymusiły konieczność znalezienia rozwiązań optymalizujących procesy transportowe. Jednym z takich rozwiązań, które zrewolucjonizowało branżę transportową, było pojawienie się kontenera jako jednostki ładunkowej. Kontener umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru i zmiany jednostki transportowej.

Historia powstania kontenera

Pierwsze kontenery powstały na początku XX wieku w Nowym Jorku i początkowo wykorzystywane były w przewozach drogowych do transportu mebli, narzędzi oraz towarów o większych gabarytach. Prekursorem współczesnego transportu kontenerowego był Malcolm McLean, Amerykanin, który cały swój majątek zainwestował w przebudowę tankowca na pierwszy w historii kontenerowiec. 26 marca 1956 r. statek ten wypłynął w swój pierwszy rejs z ładunkiem kontenerów na pokładzie. Rejs ten był prawdziwym przełomem, który zapoczątkował rozwój transportu kontenerowego. Rosnące zapotrzebowanie i zainteresowanie wykorzystywaniem kontenera jako środka transportu wymusiło konieczność modernizacji i rozbudowy portów oraz doprowadziło do standaryzacji kontenerów ujednolicając ich wymiary oraz konstrukcję.

Współczesny transport kontenerowy

Kontener jest obecnie najbardziej popularną jednostką ładunkową wykorzystywaną w międzynarodowej wymianie handlowej i przepływie ładunków transportowanych z Dalekiego Wschodu. Uniwersalność kontenera umożliwia bezpieczny transport różnego rodzaju towarów. Dominującą gałęzią transportu wykorzystywaną przy przemieszczaniu kontenerów jest oczywiście transport morski. Niestety okres pandemii COVID 19 w sposób istotny zaburzył rynek usług logistycznych, również w obszarze przewozów morskich. Znaczne wydłużenie czasu transportu, brak miejsc na statkach oraz rosnące stawki za transport morski spowodowały wzrost zainteresowania przewozu kontenerów transportem kolejowym. Jednak w wyniku agresji Rosji na Ukrainę i wynikających z tego zagrożeń, większość uczestników łańcucha logistycznego ograniczyła swoje usługi związane z transportem kontenerów kolejowym Jedwabnym Szlakiem z Dalekiego Wschodu.

Odprawa celna kontenera

Przywóz towarów z krajów spoza Unii Europejskiej i wprowadzenie ich do obrotu na rynku wspólnotowym wymaga dokonania odprawy celnej. Proces odprawy celnej ładunków skonteneryzowanych jest nieco specyficzny, zwłaszcza w przypadku transportu morskiego i odprawy celnej w porcie. Wymagana jest tutaj znajomość obsługi systemów portowych , które są podstawowym źródłem informacji o kontenerze, jego statusie i wszelkich manipulacjach kontenerem wykonywanych w porcie. Rozpoczęcie odprawy celnej jest możliwe niezwłocznie po pozyskaniu z systemu portowego karty kontenera z numerem deklaracji skróconej. Jak wiadomo wyładunek kontenerów ze statków, zwłaszcza tych które zawijają do portów w ramach serwisu bezpośredniego z Chin, trwa kilka dni. W związku z tym możliwość dokonania odprawy celnej kontenera, który nie został jeszcze wyładowany ze statku, jest ogromnym ułatwieniem i w znaczący sposób wpływa na przepustowość portu oraz płynność realizacji całego procesu logistycznego.

W przypadku kontroli celnej polegającej na rewizji ładunku, odprawa celna może zostać zakończona dopiero po przeprowadzeniu rewizji. W takiej sytuacji zachodzi konieczność wystawienia kontenera z bloku składowego w specjalnie wyznaczone do tego celu pola manipulacyjne i oczywiście zapewnienia sprzętu umożliwiającego wyładunek towaru z kontenera. Po zakończeniu odprawy celnej, w systemie portowym musi pojawić się zgoda organów celnych na wywóz kontenera z portu wraz z numerem zgłoszenia celnego. Brak tych danych skutkuje tym, iż w relacji importowej kontener nie ma możliwości opuszczenia terenu portu.

Jakie dokumenty wymagane są do odprawy celnej kontenera?

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do odprawy celnej kontenera są: faktura handlowa, specyfikacja załadunkowa tzw. packing list oraz list przewozowy (morski, kolejowy lub drogowy). W zależności od rodzaju asortymentu towarowego, który jest przedmiotem zgłoszenia celnego oraz kraju przywozu i pochodzenia towaru, do odprawy celnej mogą być wymagane inne dodatkowe dokumenty warunkujące wprowadzenie towaru do wolnego obrotu lub umożliwiające zastosowanie preferencyjnych stawek celnych. Więcej informacji na temat dokumentów wymaganych do odprawy celnej można znaleźć w innym naszym artykule: Dokumenty do odprawy celnej.

Podobne artykuły

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej
Odprawa celna eksportowa

Odprawa celna eksportowa

Co to jest eksport towarów? Zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów określamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę towaru posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub… Czytaj więcej
Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna? Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli... Czytaj więcej