4 września 2021

Pomoc w odprawie celnej – gdzie uzyskać?

Pomoc w odprawie celnej Gdynia

Odprawa celna to dylemat wielu importerów i eksporterów, zwłaszcza początkujących. Zawiłość procedur celnych i konieczność dopełnienia wielu formalności często spędza sen z powiek przedsiębiorców, a tym samym generuje stres, niepewność i obawę przed stratami finansowymi, w przypadku zatrzymania towaru na granicy.

Jak usprawnić proces odprawy celnej, aby przebiegała sprawnie i bezstresowo?

Odprawa celna nie musi być trudnym i żmudnym procesem dla przedsiębiorcy. Rozwiązaniem wszystkich bolączek związanych z importem i eksportem towarów jest skorzystanie z usług Agencji Celnej, która dopełni wszelkich czynności związanych z odprawą celną.

Usługi Agencji Celnej Alia to gwarancja sprawnej odprawy celnej i płynnego przepływu towarów przez granicę. Dzięki naszym usługom, przedsiębiorca nie musi posiadać ogromnego doświadczenia w handlu międzynarodowym czy też wiedzy z zakresu przepisów celnych, aby sprawnie i bez strat finansowych dla firmy prowadzić import i eksport.

Nasi agenci posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze procedur celnych i dokumentacji niezbędnej do odprawy celnej. Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku i zmieniające się przepisy prawa. Dzięki temu nasi partnerzy mają pewność, że odprawa celna przebiegnie zgodnie z ich oczekiwaniami oraz, co ważne, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. Przekłada się to na bezpieczeństwo fiskalne i stabilność finansów naszych partnerów biznesowych. Dodatkowo, status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, który posiadamy, daje nam szeroki dostęp do licznych ułatwień i uproszczeń celnych, które bezpośrednio wpływają na jakość i szybkość obsługi celnej.

Jak skorzystać z usług Agencji Celnej Alia?

Pomoc w odprawie celnej Gdańsk

Sprawny handel międzynarodowy. Dlaczego warto korzystać z usług Agencji Celnej?

Powierzenie odpraw celnych specjalistom to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorcy, który jest zwolniony z biurokracji oraz wizyt i kontaktów z urzędami, których i tak nie brakuje przy zarządzaniu firmą. Co więcej, przedsiębiorca ma pewność, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, a dokumentacja i wszystkie procedury są prowadzone we właściwy sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego i aktualnymi zaleceniami.

Agencja Celna Alia nie tylko zwalnia przedsiębiorcę z praktycznie wszystkich obowiązków wynikających z przygotowania odprawy celnej, ale także dzięki dużemu doświadczeniu, wiedzy, biegłej znajomości zagadnień handlu międzynarodowego i prawa celnego, dobiera najlepsze rozwiązania dla danego sektora handlowego, czym usprawnia cały proces importu i eksportu, niejednokrotnie generując także oszczędności dla firmy.

Agencja Celna Alia to także niezastąpiona pomoc w czasie kryzysów i nieoczekiwanych sytuacji na rynku, czego doskonałym przykładem jest pandemia czy też zmiany polityczne w poszczególnych krajach np. Brexit. W ostatnich miesiącach wielu przedsiębiorców musiało zmierzyć się m.in. ze zmianami, jakie zaszły w wymianie handlowej z Wielką Brytanią czy też Chinami.

Korzyści wynikające ze współpracy z Agencją Celną Alia:

  • Sprawny i płynny proces importu oraz eksportu;
  • Uniknięcie kosztownych błędów, wynikających m.in. z zatrzymania towaru na granicy, braku znajomości regulacji prawnych czy też nałożonych kar;
  • Kompleksowe doradztwo i prowadzenie wszystkich formalności związanych z odprawą celną – dzięki temu przedsiębiorca nie musi być specjalistą z dziedziny przepisów prawa celnego i handlu międzynarodowego;
  • Firma jest zawsze przygotowana na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku i w przepisach – Agencja Celna trzyma rękę na pulsie i na bieżąco monitoruje wszystkie zmiany.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszymi specjalistami.

Podobne artykuły

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Odprawa celna to procedura, która niejednemu przedsiębiorcy spędziła sen z powiek. Niestety, musi się z nią liczyć każda osoba oraz firma prowadząca wymianę handlową z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Celem odprawy celnej jest sprawdzenie, czy będący przedmiotem obrotu międzynarodowego towar oraz towarzysząca mu dokumentacja, odpowiadają wymogom i regulacjom prawnym, warunkującym przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi… Czytaj więcej
Odprawa celna importowa krok po kroku

Odprawa celna importowa krok po kroku

Międzynarodowy obrót towarami to codzienność wielu polskich firm. Wiąże się on z szeregiem procesów i czynności, w których nie ma miejsca na pomyłki. W końcu czas to pieniądz, a towar przetrzymywany na granicy to straty finansowe dla przedsiębiorcy.
Agencja Celna Gdańsk i Gdynia port

Wartość celna towarów – na przykładach ostatnich wyroków TSUE

Wartość celna towarów to cena faktycznie zapłacona lub należna za towar, który został sprzedany w celu jego przywozu na obszar celny Unii Europejskiej. Należy w niej uwzględnić również ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez kupującego, związane z zakupem i przywozem tego towaru. Szczegółowy katalog dodatkowych kosztów, jakie powinny zostać uwzględnione w wartości celnej zawarty został w… Czytaj więcej