4 września 2021

Pomoc w odprawie celnej – gdzie uzyskać?

Pomoc w odprawie celnej Gdynia

Odprawa celna to dylemat wielu importerów i eksporterów, zwłaszcza początkujących. Zawiłość procedur celnych i konieczność dopełnienia wielu formalności często spędza sen z powiek przedsiębiorców, a tym samym generuje stres, niepewność i obawę przed stratami finansowymi, w przypadku zatrzymania towaru na granicy.

Jak usprawnić proces odprawy celnej, aby przebiegała sprawnie i bezstresowo?

Odprawa celna nie musi być trudnym i żmudnym procesem dla przedsiębiorcy. Rozwiązaniem wszystkich bolączek związanych z importem i eksportem towarów jest skorzystanie z usług Agencji Celnej, która dopełni wszelkich czynności związanych z odprawą celną.

Usługi Agencji Celnej Alia to gwarancja sprawnej odprawy celnej i płynnego przepływu towarów przez granicę. Dzięki naszym usługom, przedsiębiorca nie musi posiadać ogromnego doświadczenia w handlu międzynarodowym czy też wiedzy z zakresu przepisów celnych, aby sprawnie i bez strat finansowych dla firmy prowadzić import i eksport.

Nasi agenci posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze procedur celnych i dokumentacji niezbędnej do odprawy celnej. Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku i zmieniające się przepisy prawa. Dzięki temu nasi partnerzy mają pewność, że odprawa celna przebiegnie zgodnie z ich oczekiwaniami oraz, co ważne, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. Przekłada się to na bezpieczeństwo fiskalne i stabilność finansów naszych partnerów biznesowych. Dodatkowo, status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, który posiadamy, daje nam szeroki dostęp do licznych ułatwień i uproszczeń celnych, które bezpośrednio wpływają na jakość i szybkość obsługi celnej.

Jak skorzystać z usług Agencji Celnej Alia?

Pomoc w odprawie celnej Gdańsk

Sprawny handel międzynarodowy. Dlaczego warto korzystać z usług Agencji Celnej?

Powierzenie odpraw celnych specjalistom to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorcy, który jest zwolniony z biurokracji oraz wizyt i kontaktów z urzędami, których i tak nie brakuje przy zarządzaniu firmą. Co więcej, przedsiębiorca ma pewność, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, a dokumentacja i wszystkie procedury są prowadzone we właściwy sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego i aktualnymi zaleceniami.

Agencja Celna Alia nie tylko zwalnia przedsiębiorcę z praktycznie wszystkich obowiązków wynikających z przygotowania odprawy celnej, ale także dzięki dużemu doświadczeniu, wiedzy, biegłej znajomości zagadnień handlu międzynarodowego i prawa celnego, dobiera najlepsze rozwiązania dla danego sektora handlowego, czym usprawnia cały proces importu i eksportu, niejednokrotnie generując także oszczędności dla firmy.

Agencja Celna Alia to także niezastąpiona pomoc w czasie kryzysów i nieoczekiwanych sytuacji na rynku, czego doskonałym przykładem jest pandemia czy też zmiany polityczne w poszczególnych krajach np. Brexit. W ostatnich miesiącach wielu przedsiębiorców musiało zmierzyć się m.in. ze zmianami, jakie zaszły w wymianie handlowej z Wielką Brytanią czy też Chinami.

Korzyści wynikające ze współpracy z Agencją Celną Alia:

  • Sprawny i płynny proces importu oraz eksportu;
  • Uniknięcie kosztownych błędów, wynikających m.in. z zatrzymania towaru na granicy, braku znajomości regulacji prawnych czy też nałożonych kar;
  • Kompleksowe doradztwo i prowadzenie wszystkich formalności związanych z odprawą celną – dzięki temu przedsiębiorca nie musi być specjalistą z dziedziny przepisów prawa celnego i handlu międzynarodowego;
  • Firma jest zawsze przygotowana na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku i w przepisach – Agencja Celna trzyma rękę na pulsie i na bieżąco monitoruje wszystkie zmiany.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszymi specjalistami.

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej