4 września 2021

Pomoc w odprawie celnej – gdzie uzyskać?

Pomoc w odprawie celnej Gdynia

Odprawa celna to dylemat wielu importerów i eksporterów, zwłaszcza początkujących. Zawiłość procedur celnych i konieczność dopełnienia wielu formalności często spędza sen z powiek przedsiębiorców, a tym samym generuje stres, niepewność i obawę przed stratami finansowymi, w przypadku zatrzymania towaru na granicy.

Jak usprawnić proces odprawy celnej, aby przebiegała sprawnie i bezstresowo?

Odprawa celna nie musi być trudnym i żmudnym procesem dla przedsiębiorcy. Rozwiązaniem wszystkich bolączek związanych z importem i eksportem towarów jest skorzystanie z usług Agencji Celnej, która dopełni wszelkich czynności związanych z odprawą celną.

Usługi Agencji Celnej Alia to gwarancja sprawnej odprawy celnej i płynnego przepływu towarów przez granicę. Dzięki naszym usługom, przedsiębiorca nie musi posiadać ogromnego doświadczenia w handlu międzynarodowym czy też wiedzy z zakresu przepisów celnych, aby sprawnie i bez strat finansowych dla firmy prowadzić import i eksport.

Nasi agenci posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze procedur celnych i dokumentacji niezbędnej do odprawy celnej. Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku i zmieniające się przepisy prawa. Dzięki temu nasi partnerzy mają pewność, że odprawa celna przebiegnie zgodnie z ich oczekiwaniami oraz, co ważne, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. Przekłada się to na bezpieczeństwo fiskalne i stabilność finansów naszych partnerów biznesowych. Dodatkowo, status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, który posiadamy, daje nam szeroki dostęp do licznych ułatwień i uproszczeń celnych, które bezpośrednio wpływają na jakość i szybkość obsługi celnej.

Jak skorzystać z usług Agencji Celnej Alia?

Pomoc w odprawie celnej Gdańsk

Sprawny handel międzynarodowy. Dlaczego warto korzystać z usług Agencji Celnej?

Powierzenie odpraw celnych specjalistom to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorcy, który jest zwolniony z biurokracji oraz wizyt i kontaktów z urzędami, których i tak nie brakuje przy zarządzaniu firmą. Co więcej, przedsiębiorca ma pewność, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, a dokumentacja i wszystkie procedury są prowadzone we właściwy sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego i aktualnymi zaleceniami.

Agencja Celna Alia nie tylko zwalnia przedsiębiorcę z praktycznie wszystkich obowiązków wynikających z przygotowania odprawy celnej, ale także dzięki dużemu doświadczeniu, wiedzy, biegłej znajomości zagadnień handlu międzynarodowego i prawa celnego, dobiera najlepsze rozwiązania dla danego sektora handlowego, czym usprawnia cały proces importu i eksportu, niejednokrotnie generując także oszczędności dla firmy.

Agencja Celna Alia to także niezastąpiona pomoc w czasie kryzysów i nieoczekiwanych sytuacji na rynku, czego doskonałym przykładem jest pandemia czy też zmiany polityczne w poszczególnych krajach np. Brexit. W ostatnich miesiącach wielu przedsiębiorców musiało zmierzyć się m.in. ze zmianami, jakie zaszły w wymianie handlowej z Wielką Brytanią czy też Chinami.

Korzyści wynikające ze współpracy z Agencją Celną Alia:

  • Sprawny i płynny proces importu oraz eksportu;
  • Uniknięcie kosztownych błędów, wynikających m.in. z zatrzymania towaru na granicy, braku znajomości regulacji prawnych czy też nałożonych kar;
  • Kompleksowe doradztwo i prowadzenie wszystkich formalności związanych z odprawą celną – dzięki temu przedsiębiorca nie musi być specjalistą z dziedziny przepisów prawa celnego i handlu międzynarodowego;
  • Firma jest zawsze przygotowana na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku i w przepisach – Agencja Celna trzyma rękę na pulsie i na bieżąco monitoruje wszystkie zmiany.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszymi specjalistami.

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej