15 kwietnia 2021

Projekt pakietu VAT e-commerce

Ministerstwo Finansów poinformowało 8 kwietnia br. o przyjęciu przez rząd projektu pakietu VAT e-commerce, który implementuje do polskiego ustawodawstwa dyrektywy unijne dotyczące sprzedaży towarów na odległość. Jednym z głównych celów wprowadzenia zmian w pakiecie jest uszczelnienie podatku VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Wbrew powszechnym przekonaniom należy jednak pamiętać, iż nowe regulacje nie dotyczą jedynie sprzedawców z siedzibą zlokalizowaną poza Unią Europejską i podmiotów prowadzących popularne internetowe platformy handlowe, na których sprzedawane są towary importowane do Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą wszystkich podatników prowadzących transgraniczny handel internetowy.

Główne zmiany zaimplementowane do pakietu e-commerce to:

  • likwidacja zwolnienia z zapłaty podatku z tytułu importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro na terenie całej Unii Europejskiej;
  • powiększenie listy transakcji B2C, które dla celów podatkowych mogą zostać rozliczone z użyciem uproszczonej procedury One Stop Shop;
  • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników.

Zdaniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego nowe regulacje zawarte w pakiecie e-commerce są ważnym krokiem w kierunku poprawy konkurencyjności towarów oferowanych przez unijnych, w tym polskich przedsiębiorców.

„Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Na dodatek z pewnością poprawią konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm” – twierdzi minister Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Termin wejścia w życie zmian w zakresie pakietu e-commerce zaplanowany został na 1 lipca 2021 r.

 

Źródło: www.gov.pl

 

 

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej