15 kwietnia 2021

Projekt pakietu VAT e-commerce

Ministerstwo Finansów poinformowało 8 kwietnia br. o przyjęciu przez rząd projektu pakietu VAT e-commerce, który implementuje do polskiego ustawodawstwa dyrektywy unijne dotyczące sprzedaży towarów na odległość. Jednym z głównych celów wprowadzenia zmian w pakiecie jest uszczelnienie podatku VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Wbrew powszechnym przekonaniom należy jednak pamiętać, iż nowe regulacje nie dotyczą jedynie sprzedawców z siedzibą zlokalizowaną poza Unią Europejską i podmiotów prowadzących popularne internetowe platformy handlowe, na których sprzedawane są towary importowane do Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą wszystkich podatników prowadzących transgraniczny handel internetowy.

Główne zmiany zaimplementowane do pakietu e-commerce to:

  • likwidacja zwolnienia z zapłaty podatku z tytułu importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro na terenie całej Unii Europejskiej;
  • powiększenie listy transakcji B2C, które dla celów podatkowych mogą zostać rozliczone z użyciem uproszczonej procedury One Stop Shop;
  • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników.

Zdaniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego nowe regulacje zawarte w pakiecie e-commerce są ważnym krokiem w kierunku poprawy konkurencyjności towarów oferowanych przez unijnych, w tym polskich przedsiębiorców.

„Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Na dodatek z pewnością poprawią konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm” – twierdzi minister Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Termin wejścia w życie zmian w zakresie pakietu e-commerce zaplanowany został na 1 lipca 2021 r.

 

Źródło: www.gov.pl

 

 

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej