3 stycznia 2022

Import towarów w procedurze uproszczonej

uproszczona procedura celna

Towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym oraz obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego i uregulowania należności celno-podatkowych. Odprawa celna może zostać zrealizowana na dwa sposoby: w trybie standardowego zgłoszenia celnego lub w ramach procedury uproszczonej.

Co to jest procedura uproszczona i na czym polega?

Procedura uproszczona jest rodzajem ułatwienia, które umożliwia szybką i sprawną obsługę celną, a w rezultacie oszczędza czas i pieniądze. Dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej wymaga wcześniejszego uzyskania przez agencję celną lub importera pozwolenia, które wydawane jest przez dyrektora izby administracji skarbowej. Podmiot wnioskujący o uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej musi spełnić szereg wymogów, określonych przepisami prawa celno-podatkowego. Najbardziej popularną formą procedury uproszczonej jest wpis do rejestru zgłaszającego. W tym przypadku odprawa celna realizowana jest poprzez dokonanie wpisu do rejestru prowadzonego przez osobę, posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, bez konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, a formalności celnych dokonuje w zasadzie agencja celna, a nie urząd celny.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania procedury uproszczonej?

Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania procedury uproszczonej w formie wpisu do rejestru należą:

  • skrócenie czasu realizacji odprawy celnej nawet do 30 minut,
  • brak obowiązku przedstawiania towaru w urzędzie celnym,
  • zminimalizowanie kosztów transportu poprzez ograniczenie czasu odprawy celnej oraz wyeliminowanie przestojów,
  • ograniczona liczba kontroli i rewizji celnych,
  • możliwość dokonywania odpraw celnych poza godzinami pracy urzędu celnego,
  • możliwość odroczenia terminu płatności cła nawet o jeden miesiąc (w zależności od uzgodnień z agencją celną, która realizuje odprawę celną).

 

Procedura uproszczona jest formą realizowania odprawy celnej, gwarantującą szybką i sprawną obsługę celną, co ogranicza ryzyko przestoju przesyłki, a w konsekwencji pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Obowiązek działania agencji celnej w formie przedstawicielstwa pośredniego
W przypadku stosowania procedury uproszczonej przy realizacji zgłoszenia celnego, przedstawiciel celny, czyli agencja celna, ma obowiązek działania w charakterze przedstawiciela pośredniego. Agencja celna działa wtedy we własnym imieniu i na rzecz importera, stając się w tej sytuacji dla urzędu celnego dłużnikiem solidarnym. Z uwagi na to, jak ogromną odpowiedzialność ponosi agencja celna, dokonując zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej, wiele agencji celnych ogranicza takie rozwiązanie lub nie stosuje go w ogóle. Stosowanie procedury uproszczonej wymaga bowiem opracowania przez agencję celną zasad i procedur minimalizujących ryzyko i gwarantujących bezpieczeństwo fiskalne.

Nasza Agencja Celna posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie wpisu do rejestru, realizuje odprawy celne w procedurze uproszczonej i jest do tego proceduralnie przygotowana.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej