3 stycznia 2022

Import towarów w procedurze uproszczonej

uproszczona procedura celna

Towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym oraz obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego i uregulowania należności celno-podatkowych. Odprawa celna może zostać zrealizowana na dwa sposoby: w trybie standardowego zgłoszenia celnego lub w ramach procedury uproszczonej.

Co to jest procedura uproszczona i na czym polega?

Procedura uproszczona jest rodzajem ułatwienia, które umożliwia szybką i sprawną obsługę celną, a w rezultacie oszczędza czas i pieniądze. Dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej wymaga wcześniejszego uzyskania przez agencję celną lub importera pozwolenia, które wydawane jest przez dyrektora izby administracji skarbowej. Podmiot wnioskujący o uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej musi spełnić szereg wymogów, określonych przepisami prawa celno-podatkowego. Najbardziej popularną formą procedury uproszczonej jest wpis do rejestru zgłaszającego. W tym przypadku odprawa celna realizowana jest poprzez dokonanie wpisu do rejestru prowadzonego przez osobę, posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, bez konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, a formalności celnych dokonuje w zasadzie agencja celna, a nie urząd celny.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania procedury uproszczonej?

Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania procedury uproszczonej w formie wpisu do rejestru należą:

  • skrócenie czasu realizacji odprawy celnej nawet do 30 minut,
  • brak obowiązku przedstawiania towaru w urzędzie celnym,
  • zminimalizowanie kosztów transportu poprzez ograniczenie czasu odprawy celnej oraz wyeliminowanie przestojów,
  • ograniczona liczba kontroli i rewizji celnych,
  • możliwość dokonywania odpraw celnych poza godzinami pracy urzędu celnego,
  • możliwość odroczenia terminu płatności cła nawet o jeden miesiąc (w zależności od uzgodnień z agencją celną, która realizuje odprawę celną).

 

Procedura uproszczona jest formą realizowania odprawy celnej, gwarantującą szybką i sprawną obsługę celną, co ogranicza ryzyko przestoju przesyłki, a w konsekwencji pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Obowiązek działania agencji celnej w formie przedstawicielstwa pośredniego
W przypadku stosowania procedury uproszczonej przy realizacji zgłoszenia celnego, przedstawiciel celny, czyli agencja celna, ma obowiązek działania w charakterze przedstawiciela pośredniego. Agencja celna działa wtedy we własnym imieniu i na rzecz importera, stając się w tej sytuacji dla urzędu celnego dłużnikiem solidarnym. Z uwagi na to, jak ogromną odpowiedzialność ponosi agencja celna, dokonując zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej, wiele agencji celnych ogranicza takie rozwiązanie lub nie stosuje go w ogóle. Stosowanie procedury uproszczonej wymaga bowiem opracowania przez agencję celną zasad i procedur minimalizujących ryzyko i gwarantujących bezpieczeństwo fiskalne.

Nasza Agencja Celna posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie wpisu do rejestru, realizuje odprawy celne w procedurze uproszczonej i jest do tego proceduralnie przygotowana.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej