3 stycznia 2022

Import towarów w procedurze uproszczonej

uproszczona procedura celna

Towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym oraz obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego i uregulowania należności celno-podatkowych. Odprawa celna może zostać zrealizowana na dwa sposoby: w trybie standardowego zgłoszenia celnego lub w ramach procedury uproszczonej.

Co to jest procedura uproszczona i na czym polega?

Procedura uproszczona jest rodzajem ułatwienia, które umożliwia szybką i sprawną obsługę celną, a w rezultacie oszczędza czas i pieniądze. Dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej wymaga wcześniejszego uzyskania przez agencję celną lub importera pozwolenia, które wydawane jest przez dyrektora izby administracji skarbowej. Podmiot wnioskujący o uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej musi spełnić szereg wymogów, określonych przepisami prawa celno-podatkowego. Najbardziej popularną formą procedury uproszczonej jest wpis do rejestru zgłaszającego. W tym przypadku odprawa celna realizowana jest poprzez dokonanie wpisu do rejestru prowadzonego przez osobę, posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, bez konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, a formalności celnych dokonuje w zasadzie agencja celna, a nie urząd celny.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania procedury uproszczonej?

Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania procedury uproszczonej w formie wpisu do rejestru należą:

  • skrócenie czasu realizacji odprawy celnej nawet do 30 minut,
  • brak obowiązku przedstawiania towaru w urzędzie celnym,
  • zminimalizowanie kosztów transportu poprzez ograniczenie czasu odprawy celnej oraz wyeliminowanie przestojów,
  • ograniczona liczba kontroli i rewizji celnych,
  • możliwość dokonywania odpraw celnych poza godzinami pracy urzędu celnego,
  • możliwość odroczenia terminu płatności cła nawet o jeden miesiąc (w zależności od uzgodnień z agencją celną, która realizuje odprawę celną).

 

Procedura uproszczona jest formą realizowania odprawy celnej, gwarantującą szybką i sprawną obsługę celną, co ogranicza ryzyko przestoju przesyłki, a w konsekwencji pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Obowiązek działania agencji celnej w formie przedstawicielstwa pośredniego
W przypadku stosowania procedury uproszczonej przy realizacji zgłoszenia celnego, przedstawiciel celny, czyli agencja celna, ma obowiązek działania w charakterze przedstawiciela pośredniego. Agencja celna działa wtedy we własnym imieniu i na rzecz importera, stając się w tej sytuacji dla urzędu celnego dłużnikiem solidarnym. Z uwagi na to, jak ogromną odpowiedzialność ponosi agencja celna, dokonując zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej, wiele agencji celnych ogranicza takie rozwiązanie lub nie stosuje go w ogóle. Stosowanie procedury uproszczonej wymaga bowiem opracowania przez agencję celną zasad i procedur minimalizujących ryzyko i gwarantujących bezpieczeństwo fiskalne.

Nasza Agencja Celna posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie wpisu do rejestru, realizuje odprawy celne w procedurze uproszczonej i jest do tego proceduralnie przygotowana.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Podobne artykuły

koszty obsługi celnej

Jakie są koszty obsługi celnej?

Prowadzenie firmy zajmującej się eksportem lub importem towarów spoza krajów Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorcę obowiązki związane z koniecznością dokonywania zgłoszeń celnych. W celu realizacji obowiązków celnych przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zatrudnianie specjalistów do spraw celnych, a nawet tworzą w swoich strukturach komórki dedykowane do obsługi celnej i realizacji zgłoszeń celnych. Alternatywnym rozwiązaniem,... Czytaj więcej
upoważnienie agencji celnej

Upoważnienie dla agencji celnej – czy jest niezbędne? Kiedy należy je wypełnić?

Odprawa celna jest jednym z najbardziej newralgicznych ogniw łańcucha logistycznego. Warto dobrze się do niej przygotować, najlepiej z wyprzedzeniem, a tym samym zadbać, aby została zrealizowania sprawnie i bez zakłóceń. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu, świadczącego zawodowo usługi odpraw celnych – agencji celnej. Niezbędne jest wtedy udzielenie wybranej agencji celnej pełnomocnictwa do... Czytaj więcej
alia_agencja_celna_oznakowanie_CE_2

Skutki braku oznaczenia CE na importowanym wyrobie

Każdy przedsiębiorca uczestniczący w międzynarodowej wymianie handlowej i wprowadzający produkty na rynek Unii Europejskiej jest zobligowany do dopełnienia szeregu formalności, w tym dokonania odprawy celnej. Oznakowanie CE W momencie zgłaszania towaru do odprawy celnej organy celne weryfikują spełnianie przez wyroby wymogów, umożliwiających wprowadzenie ich do obrotu. Jednym z nich są wymogi gwarantujące bezpieczeństwo i zdrowie… Czytaj więcej