3 stycznia 2022

Import towarów w procedurze uproszczonej

uproszczona procedura celna

Towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym oraz obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego i uregulowania należności celno-podatkowych. Odprawa celna może zostać zrealizowana na dwa sposoby: w trybie standardowego zgłoszenia celnego lub w ramach procedury uproszczonej.

Co to jest procedura uproszczona i na czym polega?

Procedura uproszczona jest rodzajem ułatwienia, które umożliwia szybką i sprawną obsługę celną, a w rezultacie oszczędza czas i pieniądze. Dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej wymaga wcześniejszego uzyskania przez agencję celną lub importera pozwolenia, które wydawane jest przez dyrektora izby administracji skarbowej. Podmiot wnioskujący o uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej musi spełnić szereg wymogów, określonych przepisami prawa celno-podatkowego. Najbardziej popularną formą procedury uproszczonej jest wpis do rejestru zgłaszającego. W tym przypadku odprawa celna realizowana jest poprzez dokonanie wpisu do rejestru prowadzonego przez osobę, posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, bez konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, a formalności celnych dokonuje w zasadzie agencja celna, a nie urząd celny.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania procedury uproszczonej?

Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania procedury uproszczonej w formie wpisu do rejestru należą:

  • skrócenie czasu realizacji odprawy celnej nawet do 30 minut,
  • brak obowiązku przedstawiania towaru w urzędzie celnym,
  • zminimalizowanie kosztów transportu poprzez ograniczenie czasu odprawy celnej oraz wyeliminowanie przestojów,
  • ograniczona liczba kontroli i rewizji celnych,
  • możliwość dokonywania odpraw celnych poza godzinami pracy urzędu celnego,
  • możliwość odroczenia terminu płatności cła nawet o jeden miesiąc (w zależności od uzgodnień z agencją celną, która realizuje odprawę celną).

 

Procedura uproszczona jest formą realizowania odprawy celnej, gwarantującą szybką i sprawną obsługę celną, co ogranicza ryzyko przestoju przesyłki, a w konsekwencji pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Obowiązek działania agencji celnej w formie przedstawicielstwa pośredniego
W przypadku stosowania procedury uproszczonej przy realizacji zgłoszenia celnego, przedstawiciel celny, czyli agencja celna, ma obowiązek działania w charakterze przedstawiciela pośredniego. Agencja celna działa wtedy we własnym imieniu i na rzecz importera, stając się w tej sytuacji dla urzędu celnego dłużnikiem solidarnym. Z uwagi na to, jak ogromną odpowiedzialność ponosi agencja celna, dokonując zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej, wiele agencji celnych ogranicza takie rozwiązanie lub nie stosuje go w ogóle. Stosowanie procedury uproszczonej wymaga bowiem opracowania przez agencję celną zasad i procedur minimalizujących ryzyko i gwarantujących bezpieczeństwo fiskalne.

Nasza Agencja Celna posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie wpisu do rejestru, realizuje odprawy celne w procedurze uproszczonej i jest do tego proceduralnie przygotowana.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Podobne artykuły

Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna? Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli... Czytaj więcej
import-z-chin

Import z Chin

Międzynarodowa wymiana handlowa stanowi podstawę działalności wielu polskich przedsiębiorstw. Pomimo pandemii i wywołanych przez nią globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw, wymiana handlowa z innymi krajami stale wzrasta. Do grupy największych partnerów handlowych polskich przedsiębiorców należą Chiny. Według zestawienia Generalnej Administracji Celnej Chin (GACC) łączna wymiana handlowa między Polską a Chinami w 2021 r. wyniosła 42,1... Czytaj więcej
Rozliczanie podatku VAT z tytułu importu towarów

Rozliczanie podatku VAT z tytułu importu towarów

Podstawowym aktem prawnym, zawierającym regulacje podatkowe związane z importem towarów, jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nią, importem określamy przywóz towarów z państwa trzeciego (spoza UE) na terytorium Unii Europejskiej. Importowane towary co do zasady podlegają obowiązkowi zgłoszenia celnego oraz uiszczenia należności celno-podatkowych. Kiedy powstaje... Czytaj więcej