23 marca 2021

Wiążąca Informacja Stawkowa gwarancją bezpieczeństwa w zakresie stosowanej stawki podatku VAT

Wiążąca Informacja Stawkowa gwarancją bezpieczeństwa w zakresie stosowanej stawki podatku VAT

 Instytucja Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) została wprowadzona i uregulowana nowelizacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w 2019 r. Jest to narzędzie, które ma zagwarantować podatnikom bezpieczeństwo w zakresie prawidłowości stosowanej stawki podatku VAT i wykluczyć sytuacje podważania jej prawidłowości przez organy skarbowe w trakcie przeprowadzanych kontroli.

Najważniejsze informacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej:

  • WIS wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w formie decyzji;
  • jest wiążąca dla organów podatkowych w stosunku do podatnika, dla którego została wydana oraz w odniesieniu do towarów i usług, których dotyczy;
  • określa w szczególności właściwą stawkę podatku VAT dla towaru lub usługi, które są przedmiotem WIS;
  • zawiera również klasyfikację towaru lub usługi odpowiednio według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), co umożliwia wykorzystanie jej na potrzeby stosowania przepisów podatkowych, które tę klasyfikację przywołują, np.: w zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czy też w zakresie zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, itd. – o stosowaniu których przesądza odpowiednie sklasyfikowanie towaru lub usługi;
  • uzyskanie WIS wymaga złożenia przez podatnika wniosku zawierającego m.in. szczegółowy opis towaru lub usługi, które mają być przedmiotem WIS i dla których ma zostać określona właściwa stawka podatku VAT;
  • wniosek o wydanie WIS może zawierać również żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) na potrzeby stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku;
  • WIS jest ważna przez okres 5 lat, przy czym w uzasadnionych wypadkach, takich jak np. zmiany przepisów prawa podatkowego lub przyjęcie zmian w Nomenklaturze Scalonej, może utracić ważność przed upływem tego terminu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat WIS zapraszamy do kontaktu: kontakt@alia-agencjacelna.pl.

Podobne artykuły

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Odprawa celna to procedura, która niejednemu przedsiębiorcy spędziła sen z powiek. Niestety, musi się z nią liczyć każda osoba oraz firma prowadząca wymianę handlową z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Celem odprawy celnej jest sprawdzenie, czy będący przedmiotem obrotu międzynarodowego towar oraz towarzysząca mu dokumentacja, odpowiadają wymogom i regulacjom prawnym, warunkującym przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi… Czytaj więcej
Pomoc w odprawie celnej Gdynia

Pomoc w odprawie celnej – gdzie uzyskać?

Odprawa celna to dylemat wielu importerów i eksporterów, zwłaszcza początkujących. Zawiłość procedur celnych i konieczność dopełnienia wielu formalności często spędza sen z powiek przedsiębiorców, a tym samym generuje stres, niepewność i obawę przed stratami finansowymi, w przypadku zatrzymania towaru na granicy.
Odprawa celna importowa krok po kroku

Odprawa celna importowa krok po kroku

Międzynarodowy obrót towarami to codzienność wielu polskich firm. Wiąże się on z szeregiem procesów i czynności, w których nie ma miejsca na pomyłki. W końcu czas to pieniądz, a towar przetrzymywany na granicy to straty finansowe dla przedsiębiorcy.