23 marca 2021

Wiążąca Informacja Stawkowa gwarancją bezpieczeństwa w zakresie stosowanej stawki podatku VAT

Wiążąca Informacja Stawkowa gwarancją bezpieczeństwa w zakresie stosowanej stawki podatku VAT

 Instytucja Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) została wprowadzona i uregulowana nowelizacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w 2019 r. Jest to narzędzie, które ma zagwarantować podatnikom bezpieczeństwo w zakresie prawidłowości stosowanej stawki podatku VAT i wykluczyć sytuacje podważania jej prawidłowości przez organy skarbowe w trakcie przeprowadzanych kontroli.

Najważniejsze informacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej:

  • WIS wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w formie decyzji;
  • jest wiążąca dla organów podatkowych w stosunku do podatnika, dla którego została wydana oraz w odniesieniu do towarów i usług, których dotyczy;
  • określa w szczególności właściwą stawkę podatku VAT dla towaru lub usługi, które są przedmiotem WIS;
  • zawiera również klasyfikację towaru lub usługi odpowiednio według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), co umożliwia wykorzystanie jej na potrzeby stosowania przepisów podatkowych, które tę klasyfikację przywołują, np.: w zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czy też w zakresie zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, itd. – o stosowaniu których przesądza odpowiednie sklasyfikowanie towaru lub usługi;
  • uzyskanie WIS wymaga złożenia przez podatnika wniosku zawierającego m.in. szczegółowy opis towaru lub usługi, które mają być przedmiotem WIS i dla których ma zostać określona właściwa stawka podatku VAT;
  • wniosek o wydanie WIS może zawierać również żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) na potrzeby stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku;
  • WIS jest ważna przez okres 5 lat, przy czym w uzasadnionych wypadkach, takich jak np. zmiany przepisów prawa podatkowego lub przyjęcie zmian w Nomenklaturze Scalonej, może utracić ważność przed upływem tego terminu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat WIS zapraszamy do kontaktu: kontakt@alia-agencjacelna.pl.

Podobne artykuły

odprawa celna kontenera

Odprawa celna kontenera

Transport towarów i przemieszczanie ładunków na coraz większe odległości wymusiły konieczność znalezienia rozwiązań optymalizujących procesy transportowe. Jednym z takich rozwiązań, które zrewolucjonizowało branżę transportową, było pojawienie się kontenera jako jednostki ładunkowej. Kontener umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru i zmiany jednostki transportowej.
Odprawa celna eksportowa

Odprawa celna eksportowa

Co to jest eksport towarów? Zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów określamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę towaru posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub… Czytaj więcej
Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna? Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli... Czytaj więcej