23 marca 2021

Wiążąca Informacja Stawkowa gwarancją bezpieczeństwa w zakresie stosowanej stawki podatku VAT

Wiążąca Informacja Stawkowa gwarancją bezpieczeństwa w zakresie stosowanej stawki podatku VAT

 Instytucja Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) została wprowadzona i uregulowana nowelizacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w 2019 r. Jest to narzędzie, które ma zagwarantować podatnikom bezpieczeństwo w zakresie prawidłowości stosowanej stawki podatku VAT i wykluczyć sytuacje podważania jej prawidłowości przez organy skarbowe w trakcie przeprowadzanych kontroli.

Najważniejsze informacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej:

  • WIS wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w formie decyzji;
  • jest wiążąca dla organów podatkowych w stosunku do podatnika, dla którego została wydana oraz w odniesieniu do towarów i usług, których dotyczy;
  • określa w szczególności właściwą stawkę podatku VAT dla towaru lub usługi, które są przedmiotem WIS;
  • zawiera również klasyfikację towaru lub usługi odpowiednio według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), co umożliwia wykorzystanie jej na potrzeby stosowania przepisów podatkowych, które tę klasyfikację przywołują, np.: w zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czy też w zakresie zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, itd. – o stosowaniu których przesądza odpowiednie sklasyfikowanie towaru lub usługi;
  • uzyskanie WIS wymaga złożenia przez podatnika wniosku zawierającego m.in. szczegółowy opis towaru lub usługi, które mają być przedmiotem WIS i dla których ma zostać określona właściwa stawka podatku VAT;
  • wniosek o wydanie WIS może zawierać również żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) na potrzeby stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku;
  • WIS jest ważna przez okres 5 lat, przy czym w uzasadnionych wypadkach, takich jak np. zmiany przepisów prawa podatkowego lub przyjęcie zmian w Nomenklaturze Scalonej, może utracić ważność przed upływem tego terminu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat WIS zapraszamy do kontaktu: kontakt@alia-agencjacelna.pl.

Podobne artykuły

koszty obsługi celnej

Jakie są koszty obsługi celnej?

Prowadzenie firmy zajmującej się eksportem lub importem towarów spoza krajów Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorcę obowiązki związane z koniecznością dokonywania zgłoszeń celnych. W celu realizacji obowiązków celnych przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zatrudnianie specjalistów do spraw celnych, a nawet tworzą w swoich strukturach komórki dedykowane do obsługi celnej i realizacji zgłoszeń celnych. Alternatywnym rozwiązaniem,... Czytaj więcej
uproszczona procedura celna

Import towarów w procedurze uproszczonej

Towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym oraz obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego i uregulowania należności celno-podatkowych. Odprawa celna może zostać zrealizowana na dwa sposoby: w trybie standardowego zgłoszenia celnego lub w ramach procedury uproszczonej. Co to jest procedura uproszczona i na czym polega? Procedura uproszczona jest rodzajem ułatwienia, które umożliwia szybką i sprawną... Czytaj więcej
upoważnienie agencji celnej

Upoważnienie dla agencji celnej – czy jest niezbędne? Kiedy należy je wypełnić?

Odprawa celna jest jednym z najbardziej newralgicznych ogniw łańcucha logistycznego. Warto dobrze się do niej przygotować, najlepiej z wyprzedzeniem, a tym samym zadbać, aby została zrealizowania sprawnie i bez zakłóceń. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu, świadczącego zawodowo usługi odpraw celnych – agencji celnej. Niezbędne jest wtedy udzielenie wybranej agencji celnej pełnomocnictwa do... Czytaj więcej